Vrouwenparochie tekent voor biodiversiteit

De hernieuwde inrichting van het Waling Dykstrapark in Vrouwenparochie.

De hernieuwde inrichting van het Waling Dykstrapark in Vrouwenparochie.

De handen kunnen uit de mouwen op 11 maart. Tijdens de landelijke NL Doet-dag gaan vrijwilligers op allerlei plaatsen aan de slag. In Vrouwenparochie staat de dag in het teken van biodiversiteit.
Lees meer over
Franeker Courant

In het Waling Dykstrapark en bij de volkstuinen zullen struiken en bomen geplant worden. Er is een plan ontwikkeld waarbij met zowel de biodiversiteit als de wensen van de aanwonenden rekening is gehouden. De buren en dorpsbelang wilden graag dat het uitzicht goed zou blijven en dat het onderhoud overgenomen zou worden door de gemeente.

Door het meedoen aan het Natuerlik Ferskaet plan, ontwikkeld door de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland, en door financiële steun van het Waddenfonds, de gemeente Waadhoeke en de Rabobank kan het plan nu uitgevoerd gaan worden. In het Natuerlik Ferskaet plan wordt speciaal aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit, zodat planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen.

In het Waling Dykstrapark komt een bloemenweide met een insectenhotel voor kleine vliegende dieren zoals vliegen, bijen en vlinders. Het gras en de bloemen worden voortaan niet meer geklepeld maar gemaaid en daardoor krijgen de zaden van wilde bloemen de kans zich te verspreiden. ,,De bloemenweide is dus de kraamkamer voor het hele veld”, vertelt Anita Smit van de organisatie. ,,We hopen dat er over een paar jaar een bloemenzee is in ons park.”

Voor de vogels zijn groepen lage struiken en hogere bomen ideaal om te schuilen. Hiertoe zijn in het plan twee vlakken met lage bosjes, een aantal nieuwe knotwilgen en zes hogere bomen opgenomen. ,,Voor de kikkers hebben we al eerder op een aantal plekken de oever vlakker gemaakt, zodat zij het water uit kunnen.” Het aanwezige dode hout wordt op andere plekken gelegd, zodat de gemeente kan maaien en snoeien en de kleine dieren er een schuilplaats in vinden. Ook kunnen schimmels zich daarop ontwikkelen, zodat er paddenstoelen kunnen groeien.

Wie mee wil helpen, wordt op 11 maart om 9 uur in het MFC verwacht. Na de koffie gaat iedereen aan de slag. Voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden kan bij Anita Smit op 06 52 64 3006.