Seniorenmatinee met Hymphamp theater

Het Hymphamp theater in actie.

Het Hymphamp theater in actie.

In het parochiehuis van Dronryp wordt op zaterdag 3 juni van 10 tot 13 uur een seniorenmatinee gehouden voor iedereen van boven de 55 jaar. De ochtend vervangt de traditionele ouderenmiddag, omdat er in de middag een fietstocht rond Dronryp op het programma staat in het kader van de Rypster Merke.
Lees meer over
Franeker Courant

Onder het genot van een hapje, drankje en broodje kunnen aanwezigen genieten van een optreden van het Hymphamp theater, bestaande uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Twee acteurs die elkaar gevonden hebben in het maken van korte, komische sketches die uitermate geschikt blijken voor straattheater en cabaret. De acteurs worden ondersteund door muzikanten Paul Siemensma en Geert Nauta.