Samenwerking om groene reststromen te composteren

Waadhoeke gaat samenwerken met Leeuwarden.

Waadhoeke gaat samenwerken met Leeuwarden.

De gemeentes Waadhoeke en Leeuwarden gaan een driejarige samenwerking aan met coöperatie Agricycling. Doel is om groene reststromen te hergebruiken.
Lees meer over
Franeker Courant

Bij onderhoud van openbaar groen in de gemeentes komt bermgras en hekkelspecie vrij. Agricycling composteert deze en gebruikt de compost op het land van agrariërs. ,,Sa wurkje we mei ús boeren rjochtstreeks oan it slúten fan de kringloop en it ferbetterjen fan ús omjouwing”, aldus wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke.