Regeldoolhof bij optocht Dronryp

Beeld van een eerdere editie van de optocht van versierde wagens in Dronryp.

Beeld van een eerdere editie van de optocht van versierde wagens in Dronryp.

In Dronyp willen ze de optocht bij het dorpsfeest hoe dan ook door laten gaan. Dat kost wel de nodige hoofdbrekens; er kwam zelfs een jurist aan te pas.
Lees meer over
Franeker Courant

Verzekeringen, verkeersregelaars, vluchtroutes: het organiseren van een optocht met versierde wagens zoals dat op dorpsfeesten vaak gebeurt, krijgt steeds meer voeten in de aarde. Alles moet op papier staan en dat is voor sommige dorpen reden om af te haken. Dronryp wilde de tocht koste wat het kost laten doorgaan. Deze vindt eens per vijf jaar plaats, elk lustrumjaar van de merke.