Samen met

Publiek loopt uit voor Waadhoeker lichtjestocht

Veel mensen trotseerden de kou om de stoet te zien voorbijkomen.

De sfeer zat er goed in toen zaterdag een lange stoet verlichte en versierde tractoren door Waadhoeke trok, tijdens de tweede editie van de Trekkerljocht Tocht. Zeventig deelnemende trekkers en vrachtwagens tuften door Franeker en de omliggende dorpen. Volgens Ellen van Popta, die de tocht in Waadhoeke samen met Gerrie Folkerts organiseerde, was ‘de een nog mooier dan de ander.’ ,,Wat hadden de boeren en boerinnen er weer veel werk van gemaakt.”
Lees meer over
Franeker Courant

Bij de afslag naar Schalsum sloegen alle trekkers links af, de vrachtwagens reden een stukje door om in Peins weer in te kunnen voegen. Een les die uit de eerste editie getrokken was, toen de stoet op dat punt stagneerde. Ondanks de kou was er veel publiek op de been en stonden de bermen vol auto’s met toeschouwers.

De route was op vrijdag nog aangepast door een enthousiaste Berlikumer chauffeur, Sipke van der Veen. Hij meende dat de tocht beter door zijn dorp kon gaan in plaats van er omheen. Van Popta: ,,Hij regelde de briefjes met het verzoek alle auto’s aan de kant te zetten. Ik voerde de wijziging door op social media. Wat een samenwerking!”

De voorste trekker met een rendier en slee van boer Hylke Sinnema kondigde steeds met een ouderwetse bel de komst van de stoet aan. ,,Hierdoor werden veel gordijnen aan de kant geschoven en kregen we nog meer toeschouwers”, lacht Van Popta.

De tocht ging vanuit Franeker naar Schalsum, Peins, Slappeterp, Menaldum, Berlikum, Wier, Minnerstga, Tzummarum en Dongjum en weer terug naar Franeker. Andere colonnes in de provincie reden onder meer in Sneek, Dokkum, Harlingen, Spannenburg, Balk en Gorredijk en omgeving. Al met al deden er honderden bestuurders mee.

De Trekkerljocht Tocht is een initiatief van Team Agro NL afdeling Fryslân en Team Agractie Fryslân. De insteek is om ‘samen licht te brengen naar de mensen’. De eerste editie vond een jaar geleden tijdens de coronacrisis plaats.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Franeker Courant

Nieuws

menu