Samen met

Plan voor tunnel via StemvanWaadhoeke.nl

De huidige situatie bij de fietstunnel.

Schalsum en Peins hebben samen met gemeente Waadhoeke een plan bedacht voor de tunnel onder de A31. In het nieuwe plan wordt de snelheid in de tunnel teruggebracht naar 30 kilometer per uur, komen er aan weerszijden ‘fietssuggestiestroken’, de verlichting wordt verbeterd en op de wanden komen contourtekeningen van beide dorpen. Komend jaar wordt het plan uitgevoerd.
Lees meer over
Franeker Courant

Het idee kwam tot stand via het nieuwe online platform Stem van Waadhoeke (www.stemvanwaadhoeke.nl). Het was voor de gemeente een pilotproject: voor het eerst is gebruik gemaakt van deze website om de meningen van inwoners te peilen. Dat is goed bevallen, geeft de gemeente aan. Ze wil dit instrument vaker gaan inzetten om met inwoners samen tot oplossingen te komen.

Dorpsbelang Schalsum had bij de gemeente aandacht gevraagd voor de staat van de tunnel onder de snelweg. Deze moet worden opgeknapt zodat hij weer frisser oogt, maar vooral ook veiliger is. De gemeente wilde er zeker van zijn dat de inwoners van Schalsum en Peins straks tevreden zijn met de opgeknapte tunnel. Daarom mochten ze zelf met ideeën komen. Zeventien ideeën werden ingediend, waarvan de meest gesteunde op haalbaarheid werden gecheckt. Daarna volgde een stemronde.

In de ingediende ideeën zat veel overlap als het ging om snelheid, verlichting en versmalling. De verschillen zaten vooral in de suggesties over de wanden van tunnel. Het winnende idee, een lichte kleur wanden met de contourtekeningen van beide dorpen, behaalde ruim de helft van de stemmen en kwam van Gerard van Wier uit Peins.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Franeker Courant

Nieuws

menu