Kuier rond Wijnaldumer terpenrij

Kuieren rond de terpen van Wijnaldum.

Kuieren rond de terpen van Wijnaldum.

Wie woonden er in de vroege middeleeuwen op de terp van Tjitsma? Tegenwoordig is de terp begroeid met wintertarwe maar vanaf het begin van onze jaartelling stonden er houten boerderijen op. Wie hebben er in de latere eeuwen op de terp gewoond en gewerkt? Hier werd immers de gouden fibula (mantelspeld) gevonden.
Lees meer over
Franeker Courant

Zaterdag 13 mei is er een ‘kuier’ van zes kilometer, georganiseerd door het Archeologisch Steunpunt. Deze bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum, waar om 13 uur de start is. Kosten zijn 5 euro, alleen contante betaling.