Het is goed dat e-bikes op snelheid worden gecontroleerd | stelling van de week

Elektrische fietsen controleren op snelheid?

Elektrische fietsen controleren op snelheid?

Elektrische fietsen kunnen vrij eenvoudig opgevoerd worden naar een hogere snelheid. In Súdwest-Fryslân hebben burgemeester en wethouders daarom besloten vanaf 1 mei voor een proefperiode van zes maanden e-bikes te gaan controleren. Het college trekt daar € 150.000 voor uit.
Lees meer over
Franeker Courant

Bij zo’n controle wordt de maximumsnelheid gecheckt en gekeken naar de rijvaardigheid van de fietser. Bij twijfel wordt eerst een waarschuwing gegeven. De overlast van snel langs zoevende e-bikes beperkt zich niet alleen tot deze gemeente. Zou Waadhoeke een dergelijk beleid moeten overwegen?