Handen uit de mouwen in Spannum en Oosterbierum tijdens NL Doet

Aan de slag in Spannum

Aan de slag in Spannum

Er werd hard gewerkt op de landelijke actiedag NL Doet, onder meer in Spannum en Oosterbierum.
Lees meer over
Franeker Courant

In Spannum hielp burgemeester Marga Wanders de achttien vrijwilligers het dorp klaar te maken voor de lente. Met emmers sop gingen ze op pad om de banken in de openbare ruimte schoon te maken. Met een kruiwagen vol planten werden de bloembakken voorzien van nieuw groen.

Ook werd op traditionele wijze brood gebakken. Met deze activiteiten bereidde Spannum zich voor op de vele bezoekers die in juni worden verwacht voor het iepenloftspul over Waling Dijkstra. Aan het eind van de ochtend werd samen met de decorbouwploeg van het iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ het warme brood opgegeten.

In Oosterbierum was een grote groep vrijwilligers actief met onder meer nieuwe bankjes plaatsen, het hekwerk rondom de kerk reinigen en bomen planten langs de schelpenpaden. In de kas kunnen de eerste groentezaden kiemen en wanneer de winter verdwenen is in de volle grond uitgeplant worden. Naast samen klussen is ook ontmoeten een belangrijk onderdeel van NL Doet. Dus werd er samen koffie gedronken en na afloop gegeten in dorpshuis It Mienskar.