Feriening Bêd en Brochje bestaat vijftig jaar. ‘Genieten van omgeving’

Geertje Plantinga, eigenaresse van Bêd en Brochje ‘t Laaisterplakky.

Geertje Plantinga, eigenaresse van Bêd en Brochje ‘t Laaisterplakky. Foto: Joachim de Ruijter

De Feriening Bêd en Brochje bestaat vijftig jaar. Een van de leden van deze vereniging is B&B ‘t Laaisterplakky in Oudebildtzijl, gerund door Geertje Plantinga.
Lees meer over
Franeker Courant

De Feriening Bêd en Brochje werd in 1973 opgericht en komt voort uit de Bond van Plattelandsvrouwen. Schrijfster Tiny Mulder opperde om B&B-vakanties thuis bij de Friezen te promoten. Een advertentie in Bondskrant Foar de Frou leverde meteen 24 adressen op: boerderijen die in hun logeerkamer wel toeristen wilden onderbrengen. De gasten aten doorgaans mee aan tafel.