Briljanten huwelijk voor echtpaar Jousma

Burgemeester Marga Waanders feliciteert Bauke Jousma en Geertje Jousma-Terpstra uit Menaam met hun briljanten huwelijk.

Burgemeester Marga Waanders feliciteert Bauke Jousma en Geertje Jousma-Terpstra uit Menaam met hun briljanten huwelijk.

Maar liefst 65 jaar zijn ze getrouwd: Bauke Jousma en Geertje Jousma-Terpstra uit Menaam vierden onlangs hun briljanten huwelijksfeest. Burgemeester Marga Waanders kwam langs om het paar de hand te schudden.
Lees meer over
Franeker Courant

Geertje Terpstra is geboren op 26 maart 1935 in Menaam, Bauke Jousma komt uit Slappeterp en is geboren op 22 juni 1935. De twee leerden elkaar kennen op een dansavond. Na hun huwelijk woonden ze in Menaam en Skingen. Ze verhuisden in 1968 naar Slappeterp, waar ze begonnen met het vervoer van melkbussen naar de melkfabriek. Later werd hun bedrijf uitgebreid tot loonbedrijf en startten ze een kippenmesterij.

Na een periode van hard werken verhuisde het paar in 1994 naar Menaam. Hier wonen de twee nog zelfstandig. Bauke is goed gezond. Hij kaatst en biljart graag en gaat geregeld een blokje om op zijn elektrische fiets. Zijn echtgenote heeft wat lichamelijke ongemakken, maar met hulp van de thuiszorg redden ze het samen prima.

De echtelieden kregen twee zonen en een dochter. Inmiddels is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Hun 65-jarige huwelijksdag hebben ze in familiekring gevierd.