Samenwerking Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen mag wel stoppen | Stelling van de week

Het wapen van Tytsjerksteradiel (gedeeltelijk).

Het wapen van Tytsjerksteradiel (gedeeltelijk). Wikipedia

De ambtelijke samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen voldoet niet aan de verwachtingen. De beide gemeentebesturen zien weinig voordelen.
Lees meer over
Drachtster Courant

Zowel wethouder Tytsy Willemsma (TD) als burgemeester Oebele Brouwer (8K) uitten onlangs hun bedenkingen. Als het project stopt, is het de vraag hoe nu verder. Ieder voor zich, of is er het risico van een gemeentelijke herindeling. Stelling: de samenwerking in de huidige vorm mag hoe dan ook stoppen.