Miljoenen voor innovatieprojecten Friese veenweideprogramma; ook bij De Veenhoop

Gedeputeerde Hoogland: 'Mooie samenwerking'.

Gedeputeerde Hoogland: 'Mooie samenwerking'. Foto: Provincie Fryslân

Het landelijk kennisprogramma NL2120 heeft 12,5 miljoen euro gereserveerd voor een innovatieboerderij in polder de Hegewarren nabij De Veenhoop en voor coöperatief veenweidelandgoed het Akkrumer Goedland. Beide zijn innovatieprojecten uit het Friese veenweideprogramma 2021-2030, waarin inwoners, ondernemers, organisaties en overheden samen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor de landbouw in harmonie met natuur en klimaat.
Lees meer over
Drachtster Courant

In beide projecten wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en rendabele vormen van landbouw en landgebruik bij hogere grondwaterstanden. Polder de Hegewarren is het eerste veengebied waar met zittende grondeigenaren afspraken zijn gemaakt over een andere inrichting van het gebied. Dit biedt ruimte voor experimenten met inrichting en nieuwe vormen van landbouw. De proeven zijn vanuit een bestaande boerderij, deze is al aangekocht. Doel is om alle boerderijen en grond in de polder aan te kopen, vanuit het budget Veenweidegebied. Polder Hegewarren is een heel proces geweest vanwege waterbeheer. Het is een programma van tien jaar”, aldus een woordvoerder van de provincie Fryslân.