Matrix Lyceum Drachten zet in op (wereld)burgerschap

Enkele van de scholieren bijeen.

Enkele van de scholieren bijeen. Foto: Nicole Idzenga

Matrix Lyceum Drachten kijkt terug op een bijzondere week, waarin wereldburgerschap centraal stond.
Lees meer over
Drachtster Courant

Leerlingen en docenten van het Matrix Lyceum bezochten School Lyndensteyn en mochten ook de leerlingen van deze school in Beetsterzwaag in Drachten ontvangen. Daarnaast was er voor de 2e en 3e klas een projectweek van Global Exploration. Het Matrix Lyceum zet hiermee in op burgerschap; dichtbij en verder in onze wereld.