Scholieren in Buitenpost presenteren toekomstbos

Uitleg bij een van de ontwerpen.

Uitleg bij een van de ontwerpen. Foto: Combs Art Projects

Eind januari kregen de leerlingen van Aeres 3GT het verzoek om mee te denken en te werken aan het mienskips-kunstproject ‘Oerbosk fan de Takomst’. Vrijdag presenteerden ze hun ideeën voor een mooiere en gezondere toekomst aan de hand van zelfgemaakte maquettes, filmverslagen en posters.
Lees meer over
De Feanster

In het project worden kleinschalige nieuwe bossen aangeplant die een bijzonere of rituele functie krijgen. Beeldend kunstenaar Hetty Combs gaf een presentatie in de klas over het project waarin kleine nieuwe bosjes in Achtkarspelen die een bijzondere of rituele functie krijgen.

Bij het onderzoek zochten de scholieren naar verschillende bronnen van informatie. Onder andere het landschap, soorten beplanting, maar ook biodiversiteit en grondsoorten werden meegenomen. Tijdens creatieve vakken werden ontwerpen gemaakt voor een plantschema en als maquettes en tekeningen gepresenteerd.

Concepten

De leerlingen kozen voor verschillende concepten waarin ze hun dromen kunnen planten, hun dromen voor de toekomst, voor een betere en gezonde wereld verder uit te werken. Zo keken ze naar mogelijkheden voor strooi- en gedenkbossen, geboortebossen en bossen waarin plek is voor groei en activiteit.

“Er is goed nagedacht over de functie van het bos, het evenwicht tussen mens en natuur en de vormgeving”, volgens Hetty Combs die de presentatie als bijzonder en indrukwekkend omschreef. Zij vindt het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de vorming van hun eigen toekomst. “We leven in een wereld waar veel om ons heen gebeurt waar we geen vat op hebben. Jongeren al helemaal niet. Ze worden niet meegenomen in de besluitvorming, terwijl het wel over hún toekomst gaat. Bij dit project is daar wél ruimte voor.”

Tastbaar

„Behalve een mooi bos groeit ook de wens, de intentie voor een betere en gezondere toekomst. De leerlingen dragen letterlijk een steen of een boom bij aan hun eigen leefomgeving. Er zijn hele mooie ideeën naar voren gekomen die eigenlijk direct uitvoerbaar zijn. We gaan nog afspraken maken over hoe verder”, aldus de kunstenares.

Er zijn inmiddels twee percelen grond beschikbaar gesteld door particuliere eigenaren. De jongeren blijven betrokken bij het uitwerken van de plannen en de aanplant. Meer informatie op combsartprojects.com en arcadia.frl/projecten/iis/projecten-iis/