Samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel mag wel stoppen | Stelling van de week

Het wapen van Achtkarspelen (gedeeltelijk).

Het wapen van Achtkarspelen (gedeeltelijk). Wikipedia

De ambtelijke samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voldoet niet aan de verwachtingen. De beide gemeentebesturen zien weinig voordelen.
Lees meer over
De Feanster

Zowel burgemeester Oebele Brouwer (8K) als wethouder Tytsy Willemsma (TD) uitten onlangs hun bedenkingen. Als het project stopt, is het de vraag hoe nu verder. Ieder voor zich, of is er het risico van een gemeentelijke herindeling. Stelling: de samenwerking in de huidige vorm mag hoe dan ook stoppen.