Prestatieafspraken gemaakt over wonen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Wethouder Van der Tuin, directeur Brouwer van huurdersvereniging De Bewonersraad, directeur-bestuurder Hoekstra van WoonFriesland en wethouder Van Zandbergen (v.l.n.r.). Foto: gemeente

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, De Bewonersraad Friesland en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben deze week de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend.
Lees meer over
De Feanster

Met deze afspraken wordt mede uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid. Beide gemeenten zijn zeer te spreken over de totstandkoming van de afspraken. Wethouders Berber van Zandbergen van Tytsjerksteradiel en Lea van der Tuin van Achtkarspelen: “We hebben een goed traject doorlopen met WoonFriesland en De Bewonersraad. Als gemeenten staan we voor pittige opgaven op het gebied van wonen en een goede samenwerking is dan cruciaal. Daar zijn we trots op en we gaan er vol energie tegenaan”.

Speerpunten

Betaalbare en versnelde verduurzaming van huurwoningen blijft één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De ambities van de partijen hiervoor liggen hoog. Beheersing en zo mogelijk verlaging van woonlasten voor de bewoners staat hierbij voor alle partijen centraal. Directeur Sigrid Hoekstra van WoonFriesland is daar helder over: “Wij versnellen de verduurzaming van onze woningen om maximaal bij te dragen aan de verlaging van de energielasten. In 2025 hebben onze woningen label C of beter”.

Voor Tytsjerksteradiel, waar WoonFriesland de grootste aanbieder is, ligt er ook een groot belang dat er voldoende woningaanbod in de sociale huur is. De komende 10 jaar wil WoonFriesland 1700 zeer energiezuinige, sociale en lage midden huurwoningen in Friese steden en dorpen realiseren. Gezamenlijk met de gemeenten wordt invulling aan deze ambitie gegeven.

Nieuws

menu