Kunstwerk De Brims in Buitenpost verdwijnt tijdelijk voor werkzaamheden aan water- en gasleidingen

De lege plek waar voorheen het kunstwerk De Brims stond

De lege plek waar voorheen het kunstwerk De Brims stond Foto: Yke Bremer

Het grote kunstwerk De Brims, dat op de kruising Voorstraat-Kerkstraat staat in Buitenpost, is onlangs verwijderd. Het beeld van een abstracte staart van een paard met daarop twee horzels moet tijdelijk plaats maken in verband met nutswerkzaamheden in de Kerkstraat.
Lees meer over
De Feanster

De eerste fase van de werkzaamheden aan de gas- en drinkwaterleidingen begint op 25 mei. A. Hak gaat in opdracht van Stedin en Vitens met de leidingen aan de slag. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd zodat woningen en bedrijven bereikbaar blijven voor de bewoners, klanten en leveranciers.

Herinrichting

De werkzaamheden zullen ongeveer 14 weken duren en worden gedaan als voorbereiding op de gehele herinrichting van het centrum van Buitenpost, die eind 2023/begin 2024 zal worden gestart. Er wordt rekening gehouden met de feestweek en tijdens de vakantieperiode van week 31 t/m week 34 ligt het werk aan de gas- en drinkwaterleidingen stil.

De leidingen die A.Hak namens Vitens vervangt, zijn asbestcementleidingen. In de jaren zestig was dit een veel gebruikt materiaal voor onder andere waterleidingen. Tegenwoordig worden kunststofleidingen gebruikt. Bij het verwijderen van deze leidingen werkt Vitens met gecertificeerde aannemers die volgens wettelijke voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen dat medewerkers beschermende kleding dragen en dat er speciale containers worden geplaatst.