Ganse huishouding op pad in Surhuisterveen

De ouders waken over hun kroost.

De ouders waken over hun kroost. Foto: Jelle Raap

Twee grote Canadese ganzen runnen momenteel een huishouding aan en soms in de vaart aan De Dellen te Surhuisterveen. Vlakbij dierenpraktijk Tusken Diken en Feanen is het soms even uitkijken voor automobilisten en fietsers, omdat het tweetal er inmiddels aan gewend is met zes jonkies over de trottoirbanden te lopen.
Lees meer over
De Feanster

In die omgeving mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Gedesoriënteerd is een van de ouders kortgeleden door een kloek optredende buurtbewoner uit het vlakbij gelegen bushokje verwijderd, om zich later weer bij het kroost aan te sluiten.

Wie de ganse huishouding wil gadeslaan, moet even tot acht tellen en de rust bewaren. In de omgeving woont ook een zwaan. Af en toe kijkt deze ietwat meewarig om zich heen en ziet hoe snel het leven voorbij schiet.