Toneelclub Fryske Krite Bûtenpost bestaat 100 jaar: wat is er in een eeuw gebeurd?

Het eeuwfeest van toneelvereniging Fryske Krite in Buitenpost staat pas in november 2023 op het programma, maar de Friestalige toneelclub bestond afgelopen maart al honderd jaar.

Simmertwirre, oudste groepsfoto toneelvoorstelling Krite uit 1949

Simmertwirre, oudste groepsfoto toneelvoorstelling Krite uit 1949 Eigen foto

Lees meer over
De Feanster

Anneke Paauw-van der Leij en Dictus Benedictus zijn beiden al jaren lid van de Krite en komen uit echte toneelfamilies. Samen bladeren ze door de diverse fotoalbums en halen herinneringen op aan bijzondere toneelstukken, het improvisatietoneel van Roel Klompmaker voor de jeugd, de opvoering van éénakters door aspirant-spelers, de tijd dat er twee ‘karmasters’ - jury van de bond Friese toneelgezelschappen - langs kwamen op toneelavonden, uitslagavonden in de Lawei en de uitvoeringen in Friesland, maar ook bij Friezen om utens op andere plekken in Nederland.

Nieuws

menu