Gedichtenwedstrijd in de Friese taal voor schoolkinderen uit groepen 7 en 8, ter ere van dichter Gysbert Japicx uit Bolsward

Educatiemateriaal voor jeugd, uit het Gysbert Japicxmuseum in Bolsward dat tegenwoordig zetelt in cultuurhistorisch centrum De Tiid.

Educatiemateriaal voor jeugd, uit het Gysbert Japicxmuseum in Bolsward dat tegenwoordig zetelt in cultuurhistorisch centrum De Tiid. Foto: Gysbert Japicxmuseum

Ter ere van Bolswarder Friestalige dichter Gysbert Japicx (1603-1666) is de Lytse Gysbert Japicxpriis uitgeschreven voor kinderen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs. Kinderen uit de hele provincie mogen meedoen aan deze gedichtenwedstrijd in de Friese taal. De prijsuitreiking is op 14 oktober in de Martinikerk in Bolsward, door cultuurwethouder Petra van den Akker van Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

Het wordt georganiseerd door Tresoar uit Leeuwarden. Tot en met 3 juli kunnen kinderen hun Friese gedicht aanmelden. Meer informatie daarover is te vinden op de website op www.tresoar.nl/lytse-gysbert