Samen met

Stelling van de week | Veertig procent vergoeding voor funderingsschade is veel te weinig

Foto: Pixabay

In navolging van Wetterskip Fryslân wenst ook een ruime meerderheid in de provinciale Friese Staten een subsidieregeling voor woningeigenaren met funderingsschade in het Friese veenweidegebied. Daarbij wordt 40 procent van de schade vergoed met een maximum van 40.000 euro.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

De komende vijf jaar trekt de provincie jaarlijks 1 miljoen euro uit voor deze regeling. Eigenaren komen er voor in aanmerking als ze zich aangemeld hebben bij het funderingsloket dat een onderzoek laat doen en een herstelplan maakt. Dit loket wordt medio volgend jaar opgericht. Eigenaren moeten 20 procent van het onderzoek zelf betalen. Lukt dat niet, dan wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden.

Een ruime meerderheid was tevens voor de CDA-motie om met een intermediair financieel maatwerk te leveren voor de zogenaamde Code Rood-gevallen. Dat zijn de dertien woningen en boerderijen in het gebied die binnen vijf jaar waarschijnlijk onbewoonbaar zijn. Gedacht wordt onder meer aan het zogenaamde Schiedamse model: een lening met een schappelijke rente die afgelost mag worden bij de verkoop van het pand.

Wat vind jij: maximaal veertig procent vergoeden van schade waar je niks aan kunt doen, dat is toch veel te weinig?

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu