Nieuwe drone van Vogelwacht Bolsward getest, de vliegende camera van 13.500 euro voldoet goed

De nazorgers van Vogelwacht Bolsward hebben sinds deze week een drone ter beschikking. Deze vliegende camera wordt ingezet als hulpmiddel om tijdens de broedperiode nesten of jonge reeën (reekalven) op te sporen.

Eén van de zes dronepiloten (Wiebe Palstra in dit geval) heeft met de nieuwe drone een nest gevonden en registreert deze in de nazorg-app.

Eén van de zes dronepiloten (Wiebe Palstra in dit geval) heeft met de nieuwe drone een nest gevonden en registreert deze in de nazorg-app. Foto: Vogelwacht Bolsward

Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

Het opsporen met een drone gaat beter dan speuren met het blote oog, mede omdat er een warmtecamera onder de drone hangt die warmtebronnen kan onderscheiden in het land. Het vliegen met de drone wordt in tweetallen gedaan. De ene bedient de drone met een joystick en is de piloot, de andere loopt in het veld vlakbij de drone met zo’n zelfde beeldscherm en is veldloper.

De vondsten worden geregistreerd in de nazorg-app van de bond van Friese vogelwachten