Samen met

Carbidschieten op Oudejaarsdag op 31 plekken in de gemeente Súdwest-Fryslân

Archiefbeeld van carbidschieten. Foto: Shutterstock

Op 31 locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt op Oudejaarsdag dit jaar met carbid geschoten. Makkum is koploper in het verspreidingsgebied van het Bolswards Nieuwsblad, blijkt uit gegevens van de gemeente. Makkum telt drie locaties waar op zaterdag 31 december 2022 de carbidknallen klinken uit de melkbussen.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

Er mag geschoten worden vanaf 10.00 uur op 31 december tot uiterlijk 18.00 uur ’s avonds. De carbidschieters moesten uiterlijk twee weken van tevoren een melding doen of een vergunning aanvragen bij de gemeente. Nu nog een vergunning aanvragen is niet meer mogelijk om te mogen carbid schieten. Op de website van de gemeente is informatie te vinden over hoe je zo’n vergunning dient aan te vragen.

Achttien carbid-locaties in het verspreidingsgebied

Koudum telt twee locaties waar deze oeroude Friese traditie nog wordt gedaan, evenals Workum en Ferwoude. Verder gaat het in het verspreidingsgebied van deze krant om Tjerkwerd, Schraard, Kûbaard, Blauwhuis, Exmorra, Easterein, It Heidenskip, Piaam en Nijland. Oftewel achttien locaties in totaal.

De gemeente en andere instanties zijn er volop mee bezig om de carbidschieters erop te wijzen hoe ze het beste met hun eigen veiligheid om kunnen gaan en die van hun toeschouwers. Dat doen ze via de BOCK-campagne.

De Nederlandse brandwondenstichting heeft zich ook aangesloten bij de veiligheidscampagne

De BOCK-campagne ging in 2015 van start en is een oorspronkelijk initiatief van Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe. De aanleiding voor deze campagne over veilig carbidschieten was een opvallende stijging van personen die ernstige brandwonden opliepen als gevolg van carbidschieten in 2014. Dat was het eerste jaar dat er overdag geen vuurwerk meer mocht worden afgestoken door een wijziging in het vuurwerkbesluit.

Sinds de invoering van de campagne is er een daling en stabilisatie van het aantal ernstige brandwonden als gevolg van carbidschieten. Inmiddels wordt de campagne ondersteund door de Nederlandse brandwondenstichting, de Veiligheidsregio’s van Fryslân, Groningen, IJsselland, Noord Oost Gelderland, Drenthe en Flevoland, de GGD’en en bijna alle gemeenten in deze regio’s.

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig! Het aantal carbidknallers neemt nog altijd toe, maar we streven er naar het aantal (ernstige) ongevallen zo laag mogelijk houden. Deze ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. Zorg daarom dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is. Deze BOCK is op de hoogte van de vijf belangrijkste tips.

De vijf tips voor veilig carbidschieten

  • Bereid je goed voor. En informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen.
  • Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.
  • Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.
  • Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten. Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten.
  • Zorg dat het publiek op veilige afstand is.
Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu