Rector Marne college

Bolsward

Een rector met lef en aandacht, die boegbeeld wil zijn van een prachtige regioschool!

Het Marne college is een brede scholengemeenschap (lwoo t/m vwo) met ca. 1000 leerlingen. Het is een persoonlijke, kleinschalige school met een echte regio-functie, die met name het brede (plattelands)gebied van Súdwest Fryslân bedient. Iedereen is er welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Visie

Zeven kernpunten vormen samen onze visie op het onderwijs en op de school. Deze bepalen onze strategische keuzes voor de komende jaren:

 1. Groot in kleinschaligheid
 2. Veiligheid en respect voor elkaar
 3. Aandacht voor persoonsvorming
 4. Structuur met ruimte voor keuzes
 5. Leren van en met elkaar
 6. Verbinding met basis- en vervolgonderwijs
 7. Open Mienskip

Op het Marne college leren leerlingen om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. De school vindt het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met mensen van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden dan ook plaats in de twee gebouwen waar leerlingen van alle niveaus door elkaar lopen, met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

Het management van het Marne college bestaat uit een rector en drie afdelingsleiders.

Het Marne college vormt samen met csg Bogerman en praktijkonderwijs De Diken de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Dienst om de scholen te ondersteunen bij veel processen.
Het onderwijs op de scholen van CVO krijgt vorm en inhoud vanuit twee waarden: aandacht en moed. De stichting CVO hanteert deze beide waarden als uitgangspunt van handelen en werken.

Context

Het Marne college is een regioschool waar leerlingen van ca. 40 basisscholen uit Bolsward en de wijde omgeving onderwijs volgen. De school heeft stevige wortels in de samenleving en is actief betrokken bij een grote, diverse hoeveelheid activiteiten in de regio. Er is veel contact met het PO. De school staat in een krimpregio.

Een enthousiaste, leuke groep medewerkers verzorgt in een goede werksfeer het onderwijs. Er zijn korte lijntjes onderling; medewerkers en leerlingen kennen elkaar op deze relatief kleine school. Medewerkers zijn trots op hun school en stralen dat uit. Enige jaren geleden heeft de school naar aanleiding van een inspectieoordeel wat zwaar weer gekend. De medewerkers bleven in die periode juist vol passie voor hun school staan!

Medewerkers zijn gewend aan ruimte en autonomie en gaan daar verantwoord mee om. Men wil zaken graag op een eigen manier doen, passend bij de directe omgeving.

De drie afdelingsleiders zijn in de afgelopen twee a drie jaar aangesteld. Het Marne college heeft twee frisse, goed gefaciliteerde locaties, die naast elkaar liggen aan de rand van Bolsward. De school is formeel een geïsoleerde scholengemeenschap en heeft te maken met een concurrerend aanbod in Sneek van een aantal scholen, waarvan er één onder hetzelfde bestuur van CVO-zwf valt.

De opdracht

Profilering van het Marne college door:

 • uitdragen van de trots en eigenheid van de school.
 • een onderscheidend, toekomstbestendig onderwijsaanbod realiseren, gebaseerd op
 • de kracht van het bestaande aanbod en in afstemming met de omgeving.

Samenwerking versterken door:

 • de bestaande contacten met het grote aantal PO scholen te blijven faciliteren.
 • een impuls te geven aan de afstemming en invulling van het onderwijs met omliggende VO-scholen van het eigen bestuur en daarbuiten.
 • Een actieve rol te pakken in diverse gremia, zoals overleggen van het eigen MT, het GMT van CVO-zwf, het samenwerkingsverband en met gemeente en omliggende instellingen & bedrijven.
 • Ontwikkeling van onderwijs door medewerkers blijven stimuleren, pilots goed evalueren en gedragen veranderingen zorgvuldig implementeren.
 • Leerlingen aanmoedigen om hun ambities en de wereld te gaan verkennen. Medewerkers aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen en professionaliseren.
 • Zorgdragen voor transparante besluitvorming en heldere, tijdige communicatie ten aanzien van (onderwijs)ontwikkelingen op school en binnen het bestuur.
 • Bouwen en ontwikkelen van het (management)team. Aandacht besteden aan de eigenheid & verbondenheid van de drie afdelingen van de school.
 • Behartigen van de belangen van de school en de overkoepelende stichting.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een boegbeeld met hart voor de school en de bestaande gemeenschapszin, die vanuit een onderwijskundige & pedagogische visie wil werken aan de toekomst van de school.
 • Een geïnteresseerde en inspirerende sparringpartner, die samen naar oplossingen wil zoeken en in staat is om zaken te relativeren.
 • Een doortastende teamspeler, die mensen kan meenemen in processen en draagvlak creëren voor ontwikkelingen & plannen.
 • Een leidinggevende met lef en aandacht, die goed contact kan maken met leerlingen, medewerkers, collega’s van CVO-zwfryslân en externe partijen. Benaderbaar en zichtbaar, met oprechte interesse in mensen.

Selectie-eisen

 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Ervaring met profileren van een schoolorganisatie, bij voorkeur in een krimpregio
 • Ervaring met het aansturen van veranderprocessen
 • Onderwijskundige kennis
 • Werkervaring in het VO, bij voorkeur in de breedte van vmbo t/m vwo

Selectiewensen

 • Langere tijd willen blijven
 • Een afgeronde, relevante master opleiding

Beteor

Adres Piuslaan 70
5614 CM
Eindhoven
Solliciteren
logo vacature

Rector Marne college

Beteor
Publicatiedatum3/7/2023
Vacaturestatus Open
Werkvelden Rector / Onderwijs/Opleiding
Reageren voor 3/19/2023
Provincie Friesland
Uren per week 36 tot 40 uur
Opleidingsniveau WO
Solliciteren