Ysbrand Galama weer de sterkste: 'Ik tink dat ik goed dwaande bin'

Ysbrand Galama was zaterdag in Grijpskerk weer onklopbaar. Hij won de ljepperij met een mooie afstand van 20,59 en bevestigde daarmee zijn hegemonie.

Ysbrand Galama in actie in Grijpskerk eerder dit seizoen.

Ysbrand Galama in actie in Grijpskerk eerder dit seizoen. FOTO HENK JAN DIJKS

De even excentrieke als sympathieke inwoner van Workum werd zelfs ietwat verlegen bij het horen van het woord hegemonie. Hij leek het zelf niet eens zo in de gaten te hebben, maar feitelijk heerst hij, moest de 35-jarige ljepper toegeven.

Net als bij de vier eerdere zeges dit seizoen won Galama op de schans in Grijpskerk met overmacht. Hij had aan een goede sprong genoeg om de concurrentie ruim achter zich te laten. Galama ljepte naar 20,59. Nummer twee Bart Helmholt bleef steken op 19,92.

Verzekerd van de eindzege

Toch bekende Galama – na de ruime zege van zaterdag wel zeker van de eindzege in het FLB-klassement – dat hij wel onder de indruk was van Helmholt. Galama: ,,Hy springt in stik konstanter as yn it begjin. Hy wurdt noch in grutte konkurrint.’’

Helmholt was zelf niet te beroerd om hem daar fijntjes op te wijzen. ,,Wurdst al in bytsje bang, Ysbrand?’’ Waarop deze toegaf op zijn hoede te zijn. Maar ook refereerde hij meteen aan zijn eigen prestaties. ,,Ik tink dat ik goed dwaande bin.’’

Dat zei Bart Helmholt ook, kijkend naar zijn eigen prestatiecurve. ,,It wurdt allegear wat konstanter. Benammen de oanloop.’’

De politieman, wiens rentree in het fierljeppeloton slechts een seizoen zal duren – ,,dat is 100 prosint wis’’ – werkt toe naar één wedstrijd: het NK op 19 september op zijn thuisschans in Burgum.

Helmholt: ,,Ik moat sizze dat ik faak tink oan de coronakrisis en de kâns dat it wer slimmer wurdt en de sport wer stillein wurdt. Dan hoopje ik dat wy dochs it NK noch springe meie, ek al is it sûnder publyk.’’

Eerste dagtitel na terugkeer

Aan dat doemscenario wil Tessa Kramer nog helemaal niet denken. De 26-jarige herintredende ljepster won haar eerste dagtitel na de terugkeer in de topklasse vrouwen. Dat was op zich al bijzonder, maar dat ze dat deed met een persoonlijk record maakte de winst nóg specialer.

Op 30 juni 2010 kwam de in Amersfoort wonende Kramer tot 15,39 meter. Tien jaar na dato verpulverde ze die beste prestatie ooit en kwam tot 15,88. ,,Ik wie net ferbaasd dat ik myn pr ferbettere. Want ik fiel my hieltyd better wurden. Ek al ha ik eins noch mar in kear as tritich sprongen. Want ik kin trochdat ik yn Amersfoort wenje gjin fierljeptrainings dwaan.’’

Dat ze nu opeens ook een kanshebster is voor het winnen van de Friese titel – Kramer won tot nog toe slechts een grote titel, de NFM – deed haar wel opveren. ,,As alles kloppet en Marrit (Van der Wal, red.) net in topdei hat, kin ik yn Winsum winne. Mar eins ha ik foarearst mar ien doel: oer de 16 meter ljeppe.’’

Dat ze zo makkelijk springt heeft ze te danken aan haar fitheid. ,,Ik ha noch noait sa fit west as no. Dizze winter ha ik trije kear yn ’e wike by in atletykclub traind. Benammen sprinte en polsstok heechspringe. Dat betellet him dus no út’’, aldus Tessa Kramer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport