Ysbrand Galama op 1 centimeter van titel: 'Gewoan maksimaal springe. Dat hat my hast de titel oplevere'

Niet Ysbrand Galama maar Rian Baas werd in Burgum Nederlands fierljepkampioen. En hoe... Baas sprong op de valreep 21,10, welgeteld 1 centimeter verder dan de man uit Workum.

Ysbrand Galama in actie in Grijpskerk eerder dit seizoen.

Ysbrand Galama in actie in Grijpskerk eerder dit seizoen. FOTO HENK JAN DIJKS

Ysbrand Galama dacht zaterdag een handvol minuten dat de Nederlandse fierljeptitel voor hem was. De veelzijdige Workumer sprong in zijn tweede en laatste finalesprong ruim over de tot dan toe verste afstand. Galama kwam tot 21,09 en verwees de meervoudig nationaal kampioen Jaco de Groot, die leidde met 20,76, naar het tweede plan.

,,Dit is him, tocht ik. De oaren sprongen net hiel goed en sieten ek net sa lekker yn de wedstriid’’, zei Galama. Maar hij had zich te vroeg rijk gerekend. Regerend kampioen Rian Baas uit Utrecht leek de 21,09 op het eerste gezicht net niet te halen, maar het meetapparaat kwam tot een andere conclusie: 21,10.

Maximaal springen

Galama hield zich groot. Meteen na de huldigingsceremonie zei hij dat hij toch genoten had, een mooie wedstrijd had gesprongen en het allemaal wel goed vond. ,,Ik hie besletten om de stôk tritich sintimeter fierder te setten as dat ik oait dien hie. Gewoan maksimaal springe. Dat hat my hast de titel oplevere.’’

Met dezelfde gedachte, maximaal springen, stonden ook Nard Brandsma en Bart Helmholt aan de start. Zij tipten zichzelf vooraf als de nieuwe kampioenen, maar kwamen van een koude kermis thuis. Ze konden zich al na de drie voorrondesprongen omkleden. Een plaats in de finale, bij de beste zes springers, zat er niet in. ,,Ik wol altyd knalle. Ik ha der ek twa wiken nei tawurke en dan komt it der dochs net út. Skande’’, vond Brandsma.

Smaakmaker

Zijn voormalig trainingsmaatje zat even verderop zijn comeback te evalueren en was snel klaar. ,,Dy is mislearre, mar ik ha der wol fan genoaten. En dat bliuwt dochs de reden om te sporten, plesier hawwe.’’

Helmholt kon zijn teleurstelling ook om een andere reden snel naar de achtergrond verdringen. Hij ontfermde zich aan het begin van dit ingekorte seizoen over de talentvolle Wisse Broekstra. Uitgerekend hij werd met een prachtig nieuw nationaal record de absolute smaakmaker van het NK in Burgum.

De ljepper uit Tzummarum plaatste zich bij de jongens overigens ternauwernood voor de finale. ,,Ik hie yn de foarronde in protte lêst fan de senuwen. Mar yn de finale wie dat oer.’’

Nieuwe rol

Hij zette in zijn eerste finalepoging een voor onmogelijk gehouden 20,72 op het scorebord. In eerste instantie werd overigens 20,61 gemeten. Het was hoe dan ook een ruime verbetering van het Nederlands jongensrecord, dat met 20,30 op naam stond van Reinier Overbeek uit Benschop. Hij werd op zijn beurt opnieuw juniorenkampioen.

Broekstra wist het succes wel te duiden. ,,De fokus leit op de technyk. Dwaan wat ik dwaan moat, dan komt dy fiere sprong fansels.’’ Het is de boodschap die Helmholt zijn pupil voorhoudt. De trainer was trots en verheugt zich inmiddels op zijn nieuwe carrière. ,,It sels springen, myn comeback, hat no west. Mar ik gean net ferlern foar de sport. Ik ferheugje my op de nije rol: suksessen helje mei jonges as Wisse.’’

Bokma wint met prachtig record

Sigrid Bokma en Inger Haanstra grepen met persoonlijke records de Nederlandse titels. Bokma schaarde zich bij een select gezelschap. Ze werd met 17,08 meter pas de derde springster ooit die de grens van 17 meter bedwong. Daarmee won de ljepster uit Hindeloopen, in 2016 de eerste meisjeskampioen, met overmacht bij de vrouwen.

,,Ik wie sa bang dat ik weromfalle soe. Mar doe’t ik troch hie dat ik oer it deade punt hinne wie, wist ik dat ik hiel fier komme soe. Skitterjend om dit te springen’’, aldus Bokma.

Ze zag bij de meisjes clubgenote Inger Haanstra triomferen. De ljepster uit It Heidenskip kwam tot 15,10.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport