Vrouwenkaatsen kalft af, maandag crisisoverleg. 'It rint net sa lekker mei it frouljuskeatsen'

De ernstig afgekalfde kaatspartij voor vrouwen leidde zondag in Berltsum net als vorig jaar tot veel kritiek op de huidige staat van het vrouwenkaatsen. Slechts tien parturen deden mee. Maandagavond is er crisisoverleg met de kaatsbond.

Vreugde bij het winnende partuur van Marrit Zeinstra (rechts).

Vreugde bij het winnende partuur van Marrit Zeinstra (rechts). Foto: Dijks Media

De vrouwenpartij in Berltsum is binnen vier jaar gehalveerd, zo meldt Jelle Eijzenga, de voorzitter van KV Berlikum. ,,Dat is echt soarglik.’’ Anno 2019 waren er op deze partij nog acht hoofdklasseparturen en dertien eersteklas parturen actief, in totaal 21 parturen. ,,It wie noch foar de koroana. Doe libbe it keatsen noch geweldich by de froulju.’’ Zondag waren er op de uitnodigingspartij slechts tien parturen.