Voetballen op zondag blijft bij De Sweach voorlopig op één staan: 'Pas as de leden op saterdei fuotbalje wolle, stappe wy oer'

Steeds meer voetbalclubs ruilen de zondag in voor de zaterdag als speeldag. De Sweach gaat juist tegen de trend in. De club uit de gemeente Opsterland trekt de stekker uit de zaterdagafdeling en voetbalt vrolijk door op zondag. ,,Us leden wolle op snein spylje en dêr lústerje wy nei.”

Penningmeester Wilmer Visscher (links) en voorzitter Wim Kunnen zijn aandachtig toeschouwer bij de training van het eerste zondagelftal van De Sweach.

Penningmeester Wilmer Visscher (links) en voorzitter Wim Kunnen zijn aandachtig toeschouwer bij de training van het eerste zondagelftal van De Sweach. Foto: Jilmer Postma

Voorzitter Wim Kunnen is zich bewust van de tegendraadse ontwikkeling bij de Beetsterzwaagster voetbalvereniging. Hij hoeft niet eens buiten de eigen regio te kijken om te weten wat er gaande is. SC Boornbergum stapte een jaar geleden over naar de zaterdag, net als het traditionele zondagbolwerk ONB in Drachten. Met ingang van komend seizoen kiest ook streekgenoot Blue Boys (Nij Beets) voor de zaterdag als speeldag.