Videoscheidsrechter Gialt Biesma: ‘We ha der echt net ien kear nêst sitten’

Dat de Nederlandse shorttracksters na een bizarre ontknoping van de relay brons wonnen, kwam mede door videoscheidsrechter Gialt Biesma uit Berltsum.

Door een oranje bril bekeken was het misschien een prachtig verhaal, het brons van de relayploeg, zonder nota bene zelf aan de eindstrijd mee te doen.

Maar het gebrek aan transparantie van de jurybeslissing na de tumultueuze finale maakte ook veel kritiek los. In het kort: een loterij, geen touw aan vast te knopen, een veel te grote en onduidelijke rol voor de jury.

Shorttrack heeft een probleem, was vandaag de teneur in de media. Als het publiek, maar ook atleten en coaches hun sport al niet uit kunnen leggen…

Dat zowel Canada als China tegen een penalty aanliepen en Nederland daardoor ‘gelukjesbrons’ won, kwam onder anderen door Gialt Biesma, de Berltsumer video-scheidsrechter van het vrouwentoernooi. ,,Mar de úteinlike beslissing leit net by my’’, zegt Biesma the day after . ,,Dy is oan de haadskieds-rjochter.”

Hij heeft vanuit Canada en China geen bedreigingen gehad, niemand verdenkt hem – de Nederlander - van complottheorieën, zegt Biesma.

,,Mar in bytsje mear transparânsje nei atleten en publyk soe goed wêze. Der wurdt ek oan wurke. Mar it hat wol tiid nedich, kinst it net forsearje.”

Het leek de internationale schaatsfederatie vandaag goed om de beslissingen uit de relayfinale toe te lichten.

Er kwam een verklaring met tekst en foto’s die duidelijk moest maken waarom de twee landen werden gediskwalificeerd.

Canada omdat het twee rijdsters tegelijkertijd in de baan had, China voor het afwijken van de lijn en daarmee hinderen van een tegenstander.

De uitleg maakte echter alleen nog maar meer onbegrip los. Met groot gemak vonden en deelden veel mensen op internet foto’s van de Koreaansen, die bij herhaling duidelijk dezelfde overtredingen begaan als die China en Canada de kop hadden gekost.

,,We ha der echt noch net ien kear nêst sitten”, zegt Biesma echter beslist.

Een deel van het onbegrip komt doordat de beelden die OBS, de officiële broadcaster van het toernooi, een andere videofeed gebruikt als de jury.

,,Yn it stadion en op tv waarden ferkearde bylden toand om út te lizzen wat der bard wie”, zegt Biesma.

,,Dêrom wurdt besjoen hoe’t wy taskôgers sjen litte kinne wa’t wannear welke oertreding makket. Mar it giet neffens my te fier om, sa as yn it hockey, de kommunikaasje tusken skiedsrjochter en videoreferee út te stjoeren. Dat kin betizing jaan, soms roppe fiif minsken wat tagelyk.” Hij legt uit hoe de jurering bij de relayfinale werkt.

,,Fjouwer skiedsrjochters folgje elk in lân. Ik bin de fideoskiedsrjochter, de haadskiedsrjochter stiet op it middenterrein en wy hawwe noch twa kear twa ekstra eagen omdat der safolle bart by de efterfolging. Dêrnei gean we yn oerlis, jout elk syn of har miening en hakt de haad-skiedsrjochter de knoop troch. It systeem wurket”, vindt Biesma.

Dat het grote publiek het spoor regelmatig bijster is, komt volgens hem ook doordat veel mensen de regels niet kennen.

,,Der stiet in filmke fan de ISU online. Dêryn wurdt alles útlein. Safolle is der ek net feroare de lêste tiid. Shorttrack is in sjuerysport en dat hat altyd sa west. Mar by de Spelen leit de sport dúdlik ûnder in fergrutglês.”

De Berltsumer doet het vak nu 25 jaar en is na Sotsji voor de tweede keer op de Spelen. Bij de mannen is hij toeschouwer.

,,En dus mei ik sizze dat ik it jammer fyn dat Sjinkie Knegt trije penalty’s oprûn hat dit toernoai. Mar ja, de bylden lige net.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Winterspelen