Verhoudingen tussen bestuur en ledenraad van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek staan op scherp: touwtrekken om de paardenmacht

De ledenraadsvergadering van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek wordt een bestuurlijke krachtmeting. Wie is het sterkst: bestuur of ledenraad?

De hengstenjury in beraad bij het Centraal Onderzoek voor dekhengsten in spe in Exloo in 2017.

De hengstenjury in beraad bij het Centraal Onderzoek voor dekhengsten in spe in Exloo in 2017. FOTO JAN ANNINGA

Het is vrijdag een cruciale dag voor het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS). Tijdens de ledenraadsvergadering in Van der Valk in Zwolle gaan bestuur en ledenraad stemmen over de voordracht van een nieuwe hengstenjury. Beide partijen zitten al een tijdje niet op één lijn. Het is niet ondenkbaar dat het KFPS na de vergadering stuurloos is.

De ledenraad heeft eerder dit jaar geëist dat er nieuwe mensen komen die de hengsten beoordelen op hun geschiktheid en inzet voor de fokkerij. De oude heeft, zo vinden de leden, de afgelopen tijd te veel steken laten vallen (zie verderop). Sindsdien staan de verhoudingen op scherp tussen ledenraad en bestuur.

Het moet eerst knallen

Eind oktober heeft het bestuur op verzoek van de ledenraad een nieuwe commissie voorgedragen: Piet Bergsma, Harrie Draaijer en Frank Jespers. Maar tijdens een overleg op 3 november heeft de ledenraad de voordracht afgekeurd. Vrijdagavond wordt duidelijk of het bestuur al dan niet met nieuwe namen komt.

Naar aanleiding van de kwestie zijn inmiddels drie bestuursleden, onder wie voorzitter Wiebe Wieling, opgestapt. ,,Het moet eerst knallen voor het weer goed komt”, denkt Janet van der Ark. Zij zit namens de fokvereniging Groningen – Drenthe Combinatie in de ledenraad. Ze hoopt dat het bestuur verstandig is en alsnog met nieuwe namen komt. ,,We hebben ze de opdracht gegeven om een nieuwe hengstenjury te presenteren. Ik ben positief. Ze voeren gewoon uit wat we hebben gevraagd”, zegt ze. ,,En dan kijken we daarna hoe we het bestuurlijk weer op de rit krijgen.”

De bestuurlijke structuur deugt niet

Oud-bestuursleden Pieter Tuinman, Marten Pelleboer en Douwe Willemsma van het KFPS hebben zich inmiddels ook in de kwestie gemengd. Er deugt, zeggen zij, momenteel niets van de bestuurlijke structuur. Dat laten zij weten in een aan het bestuur gerichte brief, die als ingekomen stuk op de agenda staat.

De verschillende geledingen binnen het KFPS moeten zich aan de governance-principes houden, zegt Pelleboer. ,,Daar schuurt het. Iedereen kan fouten maken, maar het bestuur en de ledenraad moeten elkaars bevoegdheid niet overschrijden.” Volgens het trio worden de reglementen en statuten door de ledenraad niet gerespecteerd. Zij wijzen onder meer op de samenstelling van het bestuur.

Naast Wieling gooiden vice-voorzitter Geralt Pots en bestuurslid Sieneke Mekkes begin deze maand de handdoek in de ring. Van het oorspronkelijke bestuur zijn penningmeester Peter Bazuijnen uit Diever en Detlef Elling uit het Duitse Klötze blijven zitten. Bazuijnen geeft, mits goedgekeurd door de ledenraad, het stokje over aan een nieuwe penningmeester: Miel Janssen. Het bestuur is recent aangevuld met drie bestuurders, die eerst zitting hadden in de ledenraad en naar voren zijn geschoven.

Door die benoeming, is de ledenraad volgens het trio oud-bestuurders letterlijk op de stoel van het bestuur gaan zitten. De actie is volstrekt onreglementair en in strijd met de statuten, vinden ze. ,,Op dit moment zijn zij in formele zin geen bestuurslid.” Tuinman, Willemsen en Pelleboer adviseren dan ook die benoemingen formeel te maken en volgend jaar nieuwe bestuursverkiezingen te houden.

Verder doet het trio een dringend beroep op de ledenraad om de zaak over de benoeming van de hengstenkeuringscommissie niet op de spits te drijven en akkoord te gaan met de benoeming van de commissie zoals die eind oktober is voorgesteld. Dus met oude rot Draaijer als ervaren voorzitter van een team met nieuwe inspecteurs. Pelleboer: ,,Zo kunnen ze in het metier thuisraken, anders worden ze zo in het diepe gegooid.” Draaijer neemt dan aan het eind van het traject 2021-2022 afscheid.

,,Nu is het tijd voor de ledenraad om over zijn schaduw heen te stappen”, aldus de oud-bestuursleden. Ook achten zij het wijs een onafhankelijke waarnemer aan te stellen die het traject van de hengstenkeuring volgt en daarin de stappen van de hengstenkeuringscommissie. Het is overigens de vraag of het schrijven van de oud-bestuurders zinvol is en in behandeling wordt genomen. Hun inbreng is gebaseerd op informatie uit een vertrouwelijke vergadering.

Pelleboer: ,,Ik hoop van ganser harte dat de gelederen worden gesloten en dat het vertrouwen terugkomt.” En zo niet? ,,Dan gaat het van kwaad tot erger.”

Hengstenhouders willen einde aan geschil

Ondertussen splijt de kwestie het stamboek. Fokkers en hengstenhouders vinden het jammer dat de boel aan de top zo overhoop ligt. Zij vrezen dat de strijd de eerste bezichtiging van de driehonderd aangemelde hengsten in gevaar brengt. Die staat op punt van beginnen. Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar ze zouden geen probleem hebben met de door het bestuur voorgestelde hengstenjury. Als er maar deskundigen worden aangewezen. ,,Naar mijn inziens en dat van mijn mede collega’s en klanten zijn wij gebaat in de consistentie van de jurering hiervan”, staat er in de brief waar de naam van Age Okkema van Stal de Mersken in Siegerswoude onder staat.

Het is onduidelijk of het bestuur vanavond eensluidend is en daadwerkelijk met een nieuwe voordracht komt. Binnen het bestuur is er de afgelopen weken verdeeldheid over ontstaan. De ledenraad staat op scherp. Geen nieuwe jury, dan is de kans groot dat het bestuur naar huis wordt gestuurd.

Stoppen met de oorlog

Interim-voorzitter Detlef Elling maakt zich zorgen. Hij is eind 2014 aangetreden en wil het stamboek niet zonder meer de rug toekeren, zegt hij. Hij hoopt partijen weer bijeen te brengen, want op zich gaat het de vereniging voor de wind. ,,Dit gaat om macht, maar we moeten stoppen met deze oorlog. Ik ga de vergadering op de Duitse manier leiden: helder en met respect voor iedereen.” Vooralsnog wil hij niet zeggen welk voorstel het bestuur zal inbrengen. Donderdagavond is er digitaal nog tot laat over vergaderd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Paardensport