Twee leden raad van commissarissen SC Cambuur treden terug: 'Deze periode vergt veel tijd en energie van commissarissen'

Twee wisselingen in de raad van commissarissen van SC Cambuur. Bert Kingma en Sietze Groustra treden terug.

Schets van het nieuw te bouwen Cambuurstadion in Leeuwarden.

Schets van het nieuw te bouwen Cambuurstadion in Leeuwarden. Foto: The Virtual Dutch Men/Widdershoven Architecten

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de directie van de club en op de algemene gang van zaken binnen Cambuur. De vervangers van Kingma en Groustra zijn Ide Jan Woltman en Marc Plomp.