Trio Steenstra oppermachtig bij de hoofdklasse in Harlingen

FOTO LC

Kaatsers Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hebben op overtuigende wijze de hoofdklassepartij in Harlingen op hun naam geschreven.

Alleen in de finale hadden Steenstra c.s. het even moeilijk. Na een 3-1 voorsprong haperde de motor even en kwamen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra nog terug tot 3-3. ,,Mar ik ha gjin momint it idee hân dat we it ferspylje soenen’’, zei Steenstra.

Vanaf dat moment begon opslager Bergsma te missen. Vier missers betekenden dat Steenstra, Hiemstra en Wassenaar het zevende eerst cadeau kregen. Daarna was het in no-time voorbij en liep trio Steenstra uit naar de winst. Op 5-3 6-6 verdedigden de drie met succes een dikke kaats. ,,It rûn hjoed goed’’, vond Steenstra. ,,We ha net in protte fouten makke.’’

Beide topparturen kenden weinig moeite op weg naar de finale. Bergsma c.s. moest in de eerste omloop wel afrekenen met het derde toppartuur. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra, de winnaars van een week eerder, hadden de dag van zaterdag nog in de benen.

Exmorra

Triemstra pakte in Exmorra de krans na vier omlopen kaatsen en trof in de finale zijn maatje Van der Bos. Zijlstra liet uit voorzorg Exmorra schieten. Tegen het fitte trio Bergsma lukte het niet. Dat partuur won met 5-2 6-4.

In de tweede omloop kregen Bergsma, Drent en Kootstra geen eersten tegen in de partij tegen Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden, die drie weken na zijn afscheid alweer op de hoofdklasse stond als vervanger van de geblesseerde Riemer Hoekstra. Daarmee was de finaleplaats al binnen.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar kregen in de drie partijen op weg naar de finale slechts drie eersten tegen. In de halve finale pakten Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis een eerst. Zij werden derde.

Nieuws

menu