Topduo pakt favorietenrol voor NK Fierljeppen op

Het wordt zaterdag in Burgum een prachtig NK, waar nog nooit zoveel fierljeppers kans maakten op de titel. Dat is de verwachting van Bart Helmholt en Nard Brandsma, twee van de favorieten.

Bart Helmholt (links) en Nard Brandsma in Burgum tijdens een training voor het NK van zaterdag.

Bart Helmholt (links) en Nard Brandsma in Burgum tijdens een training voor het NK van zaterdag. Foto: Henk Jan Dijks

Om eens met de slotvraag van het interview te beginnen, betreffende de prognose van Bart Helmholt (38) en Nard Brandsma (30). Wie wordt zaterdag gehuldigd als Nederlands kampioen fierljeppen?

Lachend noemen ze natuurlijk zichzelf. ,,Oars hoechst net mei te dwaan”, zegt Brandsma. Hij weet zijn winnende afstand ook. ,,Dat is 22,07. Ik wol de earste Fries wêze dy’t oer de 22 meter springt. En 7 sintimeter omdat dat myn rêchnûmer is en ik berne bin op 7 jannewaris (1990, red.). Eins ha ’k útrekkene dat ik 22,08 spring.”

Helmholt is wat minder precies. ,,Sa rûn de 22 meter”, is zijn voorspelling. Toch heeft de teruggekeerde routinier een rekensommetje gemaakt. Toen hij in 2016 zijn persoonlijk record noteerde (21,64), had hij de polsstok op 11,60 gezet. ,,No set ik ’m op 12,40. Dus as alles kloppet, kin ik sels it nasjonaal rekord fan Jaco de Groot ferbetterje.”

Drie fierljeploze zomers

Dat record staat nu op 22,21 en was de reden voor de in Noardburgum woonachtige Helmholt om na drie fierljeploze zomers zijn comeback te maken. ,,De echte reden dat ik wer ljeppen gie, wie it gefoel dat ik fierder komme koe as myn persoanlike rekord. Dat gefoel ha ’k no ek noch, al leau ik der al wat minder yn as doe’t ik besletten hie om myn comeback te meitsjen.”

Geslaagd kan hij zijn rentree niet noemen, erkent de zevenvoudig Nederlands seniorenkampioen. ,,Mar dat kin noch feroarje”, weet Nard Brandsma. ,,Want Bart is Bart. Hy hat dizze comeback mar om ien reden makke: foar dit NK.”

Juist in Burgum moet Helmholt kunnen winnen, al dicht Brandsma zichzelf ook kansen toe. Burgum is een unieke schans, sinds de verbouwing van enkele jaren geleden. De schans heeft een zogenoemde ‘steigeraanloop’ en beschikt ook nog over een zandbed dat zo laag mogelijk ligt. Het is de thuisschans van Helmholt, de locatie waar hij volop traint.

Maar ook Brandsma heeft in Burgum de laatste twee weken, na het zo teleurstellend verlopen Fries kampioenschap, inmiddels vier keer getraind. ,,Ik wit hoe’t ik de wedstriid springe moat.”

Bang voor net zo’n zwak optreden als tijdens het FK – toen alle favorieten niet voldeden aan de hoog gespannen verwachtingen – zijn de twee Friese toppers niet. ,,It soe miskien wol it bêste FK wurde, waard foarôf sein, mar net ien fan de toppers hat goed prestearre”, aldus Helmholt. ,,Nard en ik ha de fout makke om ús op it lêste momint net oan ús eigen plan te hâlden. Dat bart op dit NK net wer.”

Op zoek naar eigen gevoel

De titelkandidaten – maar dat geldt ook voor Ysbrand Galama en een Hollands kwintet met ‘kopman’ Jaco de Groot – gaan in elk geval op zoek naar hun eigen ‘ultieme fierljepgevoel’.

Brandsma: ,,Dat is foar my it gefoel tusken eufory en grutte teloarstelling. It gefoel datst hast ast twivelst oer it wol of net oer it deade punt hinne gean.”

Helmholt: ,,Dat is foar my it gefoel dat it gjin sek útmakket hoe fier oaren springe, omdatst sels witst datst hoe dan ek dochs fierder springst. Dat gefoel, dat wol ik noch ien kear ha.” Hij wijst dan op zijn prognose voor dit NK: Bart Helmholt, Nederlands kampioen 2020.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport