Tjisse Steenstra excelleert na praatsessie

Na de offday van kaatsvedette Tjisse Steenstra in Leeuwarden, volgde woensdag in Minnertsga een opmerkelijke revival. Daar ging deze week een praatsessie aan vooraf.

Tjisse Steenstra

Tjisse Steenstra Foto: Henk Jan Dijks

Kaatser Tjisse Steenstra zocht zichtbaar zijn plekje in het toppartuur met Hans Wassenaar en Renze Hiemstra. Dat ging, erkende gisteren ook Steenstra, met horten en stoten. Na de mispeer in Leeuwarden staken deze week kaatsers en begeleiding de hoofden bij elkaar voor een praatsessie. Daarna werd er dinsdagavond nog lichtjes getraind.

Wat het gesprek de topformatie opleverde, was vooral meer eenheid, spelplezier en duidelijkheid over de rolverdeling. En dat was merkbaar bij de overwinning in de finale op het partuur Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

Partuur Bergsma droop daarna af alsof ze de PC-finale hadden verloren. Bij Bergsma en consorten is er weinig reden om zich grote zorgen te maken. Ook in de finale tegen Steenstra c.s. was er geen vuiltje aan de lucht. Bergsma en ook Kootstra zetten het perk Hiemstra en Wassenaar in de eerste fase onder druk en pakten verdiend een 3-1 voorsprong. Maar van een kaatser als Wassenaar ben je nu eenmaal nooit af. Die pepte zijn maten weer op, en wees op het belang zelf ook vanaf de opslag de tegenstanders onder druk te zetten.

Nadat een sprintende Drent vanaf de bovenlijn een retourbal op het lichaam van Steenstra plaatste en nog een 4-3 voorsprong kaapte, gingen Steenstra en consorten helemaal los. Want wie dacht dat Steenstra zou breken bij die slag, kwam ernstig bedrogen uit. Al zag het er na twee buitenslagen - een van Wassenaar en een van Steenstra - nog hachelijk uit. Een retourslag van Steenstra, een passeerslag van Wassenaar en een buitenslag van Bergsma deden de partij alsnog kantelen na 4-4 in eersten. Niet Bergsma c.s., maar het partuur van Steenstra had de strijd om de opslagkant gewonnen. Al werden ze daarbij ongewild geholpen door de tot dan uitblinkende Kootstra, die driemaal in de fout ging. ,,We wisten dóe dat wy se fanôf de opslach pakke koenen’’, was Wassenaar overtuigd.

Onnavolgbare zitballen

Bij de zwaarbevochten voorsprong van 5-4 sloeg Steenstra drie onnavolgbare zitballen, de ene nog fraaier dan de andere. Perkspelers Drent en Kootstra stonden als aan de grond genageld. De opslager toonde letterlijk zijn gebalde rechtervuist na die doorslaggevende serie. Terwijl het eigenlijk nog niet afgelopen was bij die stand van 5-4 en 6-0. De man in vorm bij de tegenstander, Marten Bergsma, kwam nog in actie. Na een knappe zitbal, sloeg hij echter de bal over het perk. Einde finale.

Steenstra vierde de overwinning uitbundig, maar hij mompelde ook iets over stramme spieren in Leeuwarden vanwege een zware kaatsdag in Makkum. Maar daarna toonde hij zijn ware gezicht. ,,It wie wennen foar my om net mear yn it perk te stean, mar hjir foel alles oan de opslach te plak. En wy hawwe der meielkoar nocht oan.’’

Zijn spel deed het vale optreden in Leeuwarden vergeten. ,,It is it bewiis dat ik my seker wol fokusje kin op de opslach. Geweldich hoe’t it foar ús trijen hjir útpakt.’’

Daarmee doelde hij niet alleen op de finale, maar ook op de beladen openingswedstrijd tegen het partuur Van der Bos, waar hij vorig seizoen nog deel van uitmaakte. In een prestigestrijd waarin te veel fouten werden gemaakt, was het verschil niet écht groot, maar dat duel viel in het voordeel uit van Steenstra c.s.

Voor het partuur Van der Bos is het de zoveelste domper dit seizoen. ,,It falt krekt net goed, it ferskil wie net ienris safolle mei Steenstra-en-dy. Mar ja, wy gean mei neat nei hûs. It is it twadde koarte keatsjier dat it net top giet. Soks set je wolris oan it tinken’’, aldus kaatsnestor Taeke Triemstra. De PC is in aantocht, de vorm nog niet aanwezig.

Beste partuur

In de finale ging het om prestige en om wie momenteel de beste is. Na de wedstrijd van woensdag is dat, zij het met minimaal verschil voor Bergsma c.s., het partuur Steenstra.

Prijswinnaars: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum), Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen), Hendrik Kootstra (Minnertsga).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Kaatsen