Tieners komen paar centimeter te kort voor stunt op Frouljus PC: 'Hjir lis ik noch wol even wekker fan'

FOTO LC

FOTO LC

Even dacht Wybrig Bakker (21) aan de stunt van het kaatsjaar. Met tieners Corrie Kroondijk en Fiera de Vries bracht ze de favorieten op de Frouljus PC aan het wankelen.

Ze juichten al. Op 5-4 en 6-6 zagen Bakker, Kroondijk en De Vries een bal achterin het perk neerkomen. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest waren verslagen. Dachten ze. Wat ze niet zagen was de stok van de keurmeester achter het perk. Die ging omhoog. ,,Best op, die zit’’, dacht De Vries. ,,Myn gefoel sei dat hy siet’’, vulde opslager Bakker aan. ,,Sa jammer.’’