Tieners komen paar centimeter te kort voor stunt op Frouljus PC: 'Hjir lis ik noch wol even wekker fan'

FOTO LC

FOTO LC

Even dacht Wybrig Bakker (21) aan de stunt van het kaatsjaar. Met tieners Corrie Kroondijk en Fiera de Vries bracht ze de favorieten op de Frouljus PC aan het wankelen.

Ze juichten al. Op 5-4 en 6-6 zagen Bakker, Kroondijk en De Vries een bal achterin het perk neerkomen. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest waren verslagen. Dachten ze. Wat ze niet zagen was de stok van de keurmeester achter het perk. Die ging omhoog. ,,Best op, die zit’’, dacht De Vries. ,,Myn gefoel sei dat hy siet’’, vulde opslager Bakker aan. ,,Sa jammer.’’

Met twee debutantes stond Bakker voor de tweede keer op de Frouljus PC. Het andere drietal kaatste samen op 32 PC’s. De jonkies brachten de routiniers aan het wankelen, maar net niet ten val. ,,Hjir lis ik fannacht noch wol even wekker fan’’, wist Bakker.

Op een paar centimeter liep haart partuur de finale mis. In het beslissende eerste gaf de routine van de tegenstanders de doorslag. ,,,,Elkenien seit dat we goed keatst ha, mar we steane hjir mei neat yn de hannen’’, zei de pas zeventienjarige Kroondijk.

Samen met De Vries kwamen ze dit seizoen over uit de meisjes. Met opslager Bakker begonnen ze het seizoen in de eerste klasse, maar na vijf zeges en een tweede plaats, maakten ze de overstap naar de hoofdklasse. ,,Dit wie pas ús fyfde partij yn de haadklasse’’, wist Bakker. ,,En de moaiste’’, vond Kroondijk toch. ,,We meie grutsk wêze.’’

Het debuut smaakte de twee tieners naar meer. ,,We hebben er aan geroken’’, wist De Vries. ,,Volgend jaar pakken we ‘m.’’ Kroondijk: ,,Se kinne harren klear meitsje. Oar jier binne wy der.’’