Stichtingsbestuur Cambuur stapt op na ultimatum van RvC, sponsoren, supporters en directie

Het stichtingsbestuur van Cambuur stapt op. Donderdagavond eisten de Raad van Commissarissen, de directie en vertegenwoordigers van sponsoren en supporters hun vertrek.

Een training van Cambuur.

Een training van Cambuur. FOTO HENK JAN DIJKS

Behalve de eis dat het huidige stichtingsbestuur moest opstappen, moet ook de omvang van dat bestuur veranderen zodat de verschillende geledingen rond de club evenrediger worden vertegenwoordigd. Het stichtingsbestuur heeft vanmiddag laten weten akkoord te gaan met de eisen en op te stappen.

Volgens de Raad van Commissarissen, de directie en vertegenwoordigers van sponsoren en supporters kon de bestuurscrisis bij de club alleen worden opgelost als het stichtingsbestuur zou opstappen. ,,We zijn blij dat het stichtingsbestuur gekozen heeft voor het belang van de club”, zegt Jan Koster.

,,Laten we zo zeggen, het proces was niet te keren, daarom zijn we akkoord gegaan”, zegt Cees Anceaux, voorzitter van het stichtingsbestuur.

Door gehoor te geven aan de oproep, komt er een einde aan de bestuurscrisis bij Cambuur die in november vorig jaar begon. Het stichtingsbestuur - het hoogste orgaan binnen Cambuur - wilde toen oud-voorzitter Ype Smid terug halen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Verzet rond Ype Smid

Smid was al voorzitter tussen 2010 en 2018, en speelde een belangrijke rol bij de redding van Cambuur in 2010. Maar zijn bestuursstijl zorgde ook voor conflicten binnen de club. Bijvoorbeeld door de manier waarop hij af en toe scheidsrechters bejegende of omging met medewerkers.

De voordracht van Smid stuitte op verzet binnen de club. Directeur Gerald van den Belt wilde stoppen als Smid terugkwam, trainer Henk de Jong sprak zich uit tegen een terugkeer van Smid en ook onder sponsoren en supporters was er weerstand. Zo groot, dat Ype Smid zich uiteindelijk terugtrok.

Maar het voorval schaadde wel de verhoudingen tussen het stichtingsbestuur en de rest van de club. Drie maanden lang is er gesproken om de verhoudingen te herstellen en een nieuwe structuur te zoeken.

De macht en invloed van het stichtingsbestuur was daarbij een van de onderwerpen. De meerderheid van het stichtingsbestuur bestaat uit zogenaamde certificaathouders - dat zijn de mensen die in 2010 Cambuur hielpen te redden door certificaten ter waarde van duizend euro per stuk te kopen. Zij hebben vier plekken in het bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente, de supporters en sponsoren hebben elk een zetel.

,,Men vindt dat de verhoudingen teveel richting de certificaathouders was gegaan en dat de macht dus niet evenredig was verdeeld”, aldus Cees Anceaux. ,,Ik vind persoonlijk dat dat genuanceerder ligt, maar dat is mijn opvatting. De druk die daardoor op ons werd uitgeoefend werd groot.”

Zwager van Smid in bestuur

Ype Smid zou via het stichtingsbestuur proberen invloed te blijven uitoefenen op de club, stellen meerdere betrokkenen bij Cambuur. Smid is degene met de meeste certificaten en heeft dan ook een belangrijke stem in wie er zitting neemt in het stichtingsbestuur. ,Kijk naar de benoemingen in de stichting van de afgelopen jaren”, klinkt het binnen de club onder meer verwijzend naar de benoeming van Bert van Dijk, een zwager van Ype Smid.

Smid zelf ontkende in november in de Leeuwarder Courant dat hij daar de hand in had gehad. ,,Het is mijn zwager, dat klopt. Maar anderen hebben zijn naam geopperd en hij voldoet aan alle eisen”, zei Smid toen.

Cees Anceaux neemt het voor de oud-voorzitter op. ,,De man heeft de club gered, geld gegeven. Dat je daar wat zeggenschap voor wilt, is toch niet zo gek?”

De aankondiging van de terugkeer van Ype Smid als voorzitter in november wordt door de RvC, directie, supporters en sponsoren gezien als een grote fout van het stichtingsbestuur. En wordt nu aangevoerd als een belangrijke reden om de samenstelling te veranderen. Want door de meerderheid van certificaathouders in het bestuur, vonden tegengeluiden vanuit andere geledingen van de club te weinig gehoor.

Nieuwe structuur met vijf mensen

In de voorgestelde nieuwe structuur zou het stichtingsbestuur bestaan uit maximaal vijf mensen: twee vanuit de certificaathouders, de gemeente, de sponsoren en de supporters zouden ieder een afgevaardigde leveren. De meerderheid van de certificaathouders - en daarmee hun macht binnen de club - wordt daarmee doorbroken.

Een nieuw en kleiner stichtingsbestuur zou vervolgens kandidaten voor een nieuwe Raad van Commissarissen moeten voordragen en benoemen. Beide organen zouden moeten bestaan uit (grotendeels) nieuwe mensen. Op die manier zou de rust kunnen terug keren bij Cambuur, denken RvC en directie.

,,Wij zeggen al langer dat de Raad van Commissarissen onderbezet is. Sinds juni 2019 is er geen voorzitter. Wij vonden dat Ype Smid een goede kandidaat was, maar daar is genoeg over gezegd. Ik hoop dat we straks een goed stichtingsbestuur hebben en een goede Raad van Commissarissen”, aldus Anceaux die verwacht dat er binnen enkele weken duidelijkheid is over de samenstelling van beide organen.

Als het stichtingsbestuur geen gehoor zou hebben gegeven aan de oproep, dan zou dat er toe kunnen leiden dat de RvC, de directie en de technische staf zouden opstappen. Trainer Henk de Jong en technisch manager Foeke Booy hintten daar donderdag al op in de Voetbal International.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Cambuur