'Sneu', een PC-dag zonder PC

Voor het eerst sinds 1944 moest Franeker het woensdag zonder de jaarlijkse PC stellen en dus bleef het erg rustig op straat.

De terrassen rondom het kaatsveld zijn leeg.

De terrassen rondom het kaatsveld zijn leeg. FOTO HENK JAN DIJKS

Slechts een enkeling staart op de vijfde woensdag van juli door de kieren tussen de bouwhekken rond It Sjûkelân. Als bescheiden alternatief voor de PC, die vorige week definitief werd afgelast, is een juniorentoernooi opgezet met 250 genodigden. Kaatsers van 17 tot en met 21 jaar tonen hun beste kunnen.

Doet Talman-Gjaltema (76) en haar man Jetze Talman (78) uit Rotterdam kijken even door het glas in een van de PC-torens naar het sportieve gebeuren. Elk jaar komen ze – oud inwoners van Peins – naar het kaatsstadje waar ze zo veel goede herinneringen delen. ,,Normaal heb je duizenden mensen op de tribunes en in de stad is het één groot volksfeest met kermis en zuiptenten’’, zegt Doet Talman. ,,Maar ook al is de PC er niet, It Sjûkelân blijft toch trekken. Het voelt een beetje als thuiskomen. Mijn broer Germ heeft op de PC gekaatst en mijn vader Pieter – die was helemaal bezeten van kaatsen – behaalde zelfs een keer de derde prijs met zijn maten Piet de Boer en Jan Faber. Broer Dirk ten slotte, wast ieder jaar de kleding van de PC-kaatsers.’’ Haar man wijst naar enkele jeugdige toeschouwers rond het wedstrijdveld. ,,Ik zie het wel weer: anderhalve meter afstand houden is er niet bij.’’

‘Het is niet te vergelijken met een normale PC’

De normaliter overvolle terrassen zijn omstreeks één uur nagenoeg leeg. Bij PC-stamkroeg De Bogt fen Guné is het zelfs met hekken afgezet. ,,Tja, wel een beetje troosteloos, hè’’, zegt eigenaar Allard Hutten (40). Hij verwacht pas aan het eind van de middag een aantal kaatsers en hun supporters vanaf het wedstrijdterrein. ,,Hartstikke leuk dat er in ieder geval iets wordt georganiseerd, maar het is niet te vergelijken met een normale PC.’’

In maart, april werd hem duidelijk dat grote evenementen als de PC en de Agrarische Dagen niet door zouden gaan. ,,Een grote teleurstelling natuurlijk, want die evenementen zorgen voor 50 procent van de omzet. Nu staan we met zijn vieren in de zaak, maar tijdens de PC heb ik wel vijftig man aan het werk, ook bij verschillende barretjes op straat.’’

‘Gewoon sneu’

Bij snackbar Pépé zit medewerkster Lianne Quarré (20) op het terras een shagje te roken. Alleen. ,,Dit is gewoon sneu’’, zegt ze. ,,Normaal is het een drukte van belang. Dan hebben we een podium met muziek en een grote tent voor de zaak. Iedereen leeft er naartoe. Als medewerkers zijn we een week van tevoren al bezig met het snijden van frikadellen.’’

Was er wel een PC geweest, dan had Lianne waarschijnlijk vrij gekregen om de wedstrijden bij te wonen. ,,Ik ben de enige kaatsliefhebber in ons team. Mijn pake, Jeremias Quarré, heeft zich er nog internationaal voor ingezet: wedstrijden georganiseerd tussen Nederland en België. Eigenlijk zie ik het liever in België. Daar wordt het veel ruiger gespeeld. Met teams van vijf man en gewoon op het asfalt.’’

Enkele oudere mannen op het bolwerk genieten van een fraai panorama: de juniorencompetitie op de voorgrond en het sfeervolle stadscentrum op de achtergrond. ,,Myn pakesizzer is hjir oan it keatsen’’, zegt Simon van Beem (70) uit Franeker. ,,Nee, hy hat my noch net sjoen. Lit him earst mar efkes keatse.’’ Van Beem, zelf ook een oud-kaatser, vindt het volkomen terecht dat de PC is afgelast. ,,Dêr heart gewoan in publyk fan 9000 man by. Dy geane dochs tsjin inoar oan stean.’’ Een PC zonder publiek is voor hem ondenkbaar: ,,As der gjin harsens is, is it ek net in echte PC.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
PC Franeker
Instagram