Schaatsers positief over coronabubbel in Heerenveen: 'Ik wol hiel graach dat dit slagget'

Het is voor de topschaatsers van groot belang dat er in november en december een serie internationale wedstrijden is. Een schaatsbubbel in Heerenveen kan de oplossing zijn.

Douwe de Vries, lid van de atletencommissie van de ISU, denkt mee over hoe het schaatsen ondanks corona door kan gaan.

Douwe de Vries, lid van de atletencommissie van de ISU, denkt mee over hoe het schaatsen ondanks corona door kan gaan. FOTO GLEN WASSENBERGH

Na het schrappen van de eerste vier World Cups in Polen, Noorwegen, Amerika en Canada onderzoekt de ISU of het mogelijk is om in Nederland een bubbel te creëren om zo meerdere wedstrijden te kunnen houden. Het is nog allerminst zeker of het gaat lukken, ,,mar ik wol hiel graach dat dit slagget’’, zegt Douwe de Vries, die in de atletencommissie van de ISU zit.

Vraagtekens zijn er nog in overvloed. ,,Hoefolle wrâldbekers dogge we dan?’’, zegt De Vries. ,,Hokker lannen kinne komme en hokker net? Meie de atleten wol komme? Moatte se yn quarantaine? Past it yn de lanlike kalinder en wat binne de kosten?’’ De Nederlandse regering moet er volgens de Vries ook nog wat van vinden.

Veel hordes

Hotels moeten worden afgehuurd, er moeten speciale pendelbusjes worden geregeld. ,,Der binne noch in protte hordes te nimmen, mar it is moai dat we útsicht op yts ha.’’

Ook moet Thialf worden afgehuurd. Het Heerenveense ijsstadion is de logische plek voor internationale schaatswedstrijden. Een officieel verzoek is nog niet ingediend bij de schaatshal. ,,Maar in het belang van de sport is het goed om de toernooien doorgang te laten vinden’’, vindt directeur Marc Winters.

Eerst werken de KNSB en House of Sports de plannen uit. ,,Als het verzoek komt gaan we zien of het haalbaar is’’, zegt Winters. ,,We hebben ook andere gebruikers waar we dan mee in gesprek moeten. En financieel moet het plaatje ook kloppen.’’

Kramer blij met initiatief

De schaatsers zelf zijn enthousiast. ,,Ik bin bliid mei dit inisjatyf’’, zegt Sven Kramer. ,,It is skande dat de World Cups net trochgeane, mar wol begryplik.’’ Hij is blij met het initiatief om te onderzoeken of een serie wedstrijden in Nederland haalbaar is. ,,It is yn it belang fan de hiele skaatssport dat dy World Cups aanst ek echt trochgeane.’’

Volgens De Vries zijn de World Cups in november, december voor veel internationale schaatsers een belangrijke periode in het seizoen. ,,Riders kinne har mei it each op de Winterspelen fan 2022 sjen litte. Dan witte nasjonale olympyske komitees ek wa’t se stypje moatte op wei nei de Spelen.’’

Hij hoopt van harte dat het lukt. Ook omdat het doorgaan van het WK afstanden in Peking, het olympische testtoernooi, nog niet in steen gehouwen is. ,,En ek oan it kreëarjen fan in bubbel sitte risiko’s’’, weet hij. ,,Stel dat koroana in boost krijt, dan kin it allegear dochs noch ôfblaasd wurde.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Schaatsen