Schaatsers massaal achter stakingsplannen

Er was een ultimatum. En kwam een tegenvoorstel. En nog één. Er werd gebeld, gemaild en geappt. En de schaatsers? Die gingen trainen voor een wedstrijd die ze misschien wel helemaal niet rijden.

Sven Kramer, hier op kop tijdens een training met zijn ploeg, vindt veel gehoor voor zijn stakingsplan. FOTO NEEKE SMIT

Sven Kramer, hier op kop tijdens een training met zijn ploeg, vindt veel gehoor voor zijn stakingsplan. FOTO NEEKE SMIT

Op de parkeerplaats van de Elfstedenhal verraden de gesponsorde auto’s maandagochtend even voor elven dat de schaatsers nog niet naar huis zijn. Ze zitten in de kantine, aan de koffie. Er is net getraind. Maar waarvoor eigenlijk? Voor een wedstrijd die ze misschien wel helemaal niet gaan rijden.

Sven Kramer is er ook. Hij was lange tijd de enige die het s-woord in de mond nam. Misschien begonnen als dreigement om de KNSB onder druk te zetten. Maar nu de bond in het slepende conflict met de rest van de schaatswereld nog steeds niet buigt, is een algehele staking van de KNSB Cup komend weekeinde zeer reëel.

Wie je in Leeuwarden ook vraagt, niemand zegt te willen rijden als de KNSB er niet uitkomt met de vertegenwoordiging van schaatsers, ploegen en gewesten. In het verleden waren de teams vaak eilandjes. Groen zat bij groen en blauw bij blauw, onderling contact was er weinig. Nu is er een front, door Kramer gevormd. ,,Ze mogen hier gewoon niet mee wegkomen”, zegt Ronald Mulder.

‘Ze’ is dus de KNSB, de boosdoener in het verhaal. Bij zijn Team Plantina zit iedereen op één lijn. Hoe hard er deze zomer ook getraind is voor deze wedstrijd. En hoe graag sommigen zich ook zouden plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. ,,Ik preparearje my gewoan foar de wedstriid, mar as der gjin akkoart komt, is net ride it gefolch’’, zegt Jesper Hospes. Ook zijn Team Victorie staat pal achter Kramer.

,,De KNSB morrelt aan de premiepot voor atleten’’, vervolgt Mulder. ,,Ze besteden amper nog geld aan talentontwikkeling en vragen de hoofdprijs aan commerciële teams. En dan hoor je die geluiden over wat hun directeuren verdienen. We moeten nu een signaal afgeven.” Mocht er al iemand zijn die toch wil schaatsen, dan voelt hij of zij de groepsdruk. Mulder: ,,Wie wil het enige jongetje van de klas zijn dat niet spijbelt?”

In Thialf verzamelt de vrouwensprintploeg van Team Afterpay zich rond twaalf uur voor de perspresentatie. Maar eerst worden de rijdsters bijgepraat over het conflict. iSkate-directeur Rhian Ket benadrukt dat, als overeenstemming uitblijft, iedereen voor zichzelf mag beslissen: rijden of niet rijden. ,,Maar”, zegt hij erbij, ,,weet dat Sven zijn nek voor ons uitsteekt. Hij doet dit niet voor zichzelf. Als je nu gaat rijden, kies je eigenlijk partij voor de KNSB.”

Aan tafel is het meteen duidelijk: geen akkoord, dan staken. ‘We staan allemaal achter Sven’, klinkt het. ,,Zo kunnen we niet door”, zegt Jorien ter Mors. ,,Hoe graag we die KNSB Cup ook willen rijden, het is maar één wedstrijd. Daar moeten we overheen kijken. Dit gaat over de toekomst van de sport. We laten niet over ons heen lopen.”

Jesper Hospes is het er mee eens. ,,Wy steune Sven. Hy stiet no pal foar de skaatssport.’’ Daarvoor krijgt Kramer ook de complimenten van gewestelijk schaatsster Yvonne Nauta. ,,Sven is de ienichste dy’t wat teweibringe kin. Mei syn status kin hy in fûst meitsje. Hy komt foar ús op en der meie we bliid om wêze.’’

Met staken is Nauta nog niet bezig geweest. Ze heeft haar eigen zorgen. Sinds de stap terug naar het gewest, heeft ze haar oude niveau nog niet teruggevonden. ,,Dat is myn earste soarch.’’ Maar als er collectief gestaakt wordt, doet Nauta mee. ,,Ik wit net of ’t wat opsmyt, mar de maat is in kear fol. Dit giet om de hiele skaatssport. It is sonde dat we hjir yn ’e wike foar it earste kwalifikaasjemomint noch mei dwaande binne.’’

Terwijl de schaatsers lunchen, rusten, zich laten verzorgen of zich opmaken voor de tweede training van de dag, wordt er achter de schermen druk doorgewerkt aan een oplossing. De KNSB heeft een tegenvoorstel gedaan, en dat lijkt een opening te bieden. In het laatste plan wordt de premiepot voor de schaatsers iets verlaagd, van 1,1 miljoen naar 975.000 euro. De gewesten krijgen een ton. En de commerciële teams hoeven geen licentiegeld te betalen,maar wel een bedrag van 25 duizend euro voor talentontwikkeling. Dat geld is bedoeld voor de gewesten.

Uit de mail van de KNSB maakt de groep na nadere bestudering op dat het voorstel van de bond slechts voor komend seizoen geldt. En dus niet tot en met het olympische seizoen 2017/2018. Dat voedt de angst dat er in maart volgend jaar een volgende crisis staat te wachten. Een akkoord is er nog altijd niet. Er wordt gemaild, geappt en gebeld. Maar de KNSB kan of wil niet mee in een plan voor twee seizoenen. Weer een dag van onderhandelen voorbij. En weer een dag dichter bij een unieke staking in het schaatsen.

Marrit Leenstra denkt er het hare van. ,,Stake is tink ik net de bêste oplossing’’, zegt ze. Ze vestigt haar hoop op de nieuwe gespreksronde van vandaag. ,,Ik lit my fertsjintwurdigje troch de atletenferiening. Ik wachtsje ôf en dan mar ris sjen hoe’t it rint.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
KNSB Cup