SC Heerenveen presenteert jaarcijfers: miljoen winst, maar enorm operationeel tekort

Het Abe Lenstra-stadion van SC Heerenveen.

Het Abe Lenstra-stadion van SC Heerenveen. FOTO LC/JAN LIGTHART

SC Heerenveen heeft over het boekjaar 2019-2020 een nettowinst van 1,1 miljoen euro geboekt. Daar staat tegenover dat het operationeel tekort verder is opgelopen naar 6,8 miljoen euro.

Dat valt te lezen in de jaarrekening die de club dinsdag presenteert. Directie en management van Heerenveen geven dinsdagmiddag toelichting op de cijfers.

Heerenveen heeft na afsluiting van het vorige boekjaar, dat liep tot en met 30 juni 2020, een eigen vermogen van zo’n 26,3 miljoen euro. Verder was er zo’n 7,5 miljoen aan liquide middelen beschikbaar – geld waarmee Heerenveen aan de urgente betalingsverplichtingen kan voldoen.

Operationeel tekort groeit

Ronduit zorgelijk is echter het operationele tekort: de cijfers waarbij geen rekening wordt gehouden met de transfers. Het tekort liep verder op: van 6,1 miljoen over het boekjaar 2018-2019 naar maar liefst 6,8 miljoen naar het afgelopen boekjaar. Overigens is daar een reservering van 1 miljoen euro in opgenomen. Financieel manager Danny Steenstra: ,,In dit jaarverslag staat een tekort van 6,8 miljoen, maar het had 5,8 kunnen zijn als we niet bewust die reservering hadden gemaakt. Maar cijfermatig, boekhoudkundig gezien is ons tekort over het afgelopen boekjaar 6,8 miljoen.”

Door het verkopen van Michel Vlap (Anderlecht) en Kik Pierie (Ajax) kan Heerenveen zwarte cijfers schrijven. De toptransfer van Chidera Ejuka – de aanvaller vertrok voor zo’n 12,5 miljoen euro naar CSKA Moskou – wordt in de cijfers van het boekjaar 2020-2021 opgenomen.

Forse omzetdaling

Fors was ook de daling van de netto-omzet bij Heerenveen: van 16,6 naar bijna 13,9 miljoen. De club wijt dit aan de coronacrisis, maar ook aan het grotendeels ontbreken van een hoofdsponsor en minder inkomsten uit televisiegelden.

Coronacrisis

Heerenveen schat de misgelopen financiële inkomsten als gevolg van de coronacrisis over het afgelopen boekjaar op ongeveer 1 miljoen. De club bespaarde bijna 5 ton in de personeelskosten en verlaagde het spelersbudget met een vergelijkbaar bedrag. Wel ontving Heerenveen 1,4 miljoen van de NOW-regeling van de overheid.

Voor het komende boekjaar zijn de prognoses beduidend somberder: Heerenveen verwacht door de coronacrisis een omzetdaling van meer dan 3 miljoen. De club wil daarom onder meer opnieuw 5 ton bezuinigen op het spelersbudget, vraagt een loonoffer van het personeel en gaat een reorganisatie doorvoeren.

Sportstad

Ten slotte blijft de club met Sportstad Heerenveen onderhandelen over een verlaging van de stadionhuur. Momenteel betaalt Heerenveen een ton per maand minder aan de verhuurder. Dit is echter een uitstel van betaling: de club moet het geld zoals het nu staat later terugbetalen. Nog los daarvan wordt uit de jaarcijfers duidelijk dat Heerenveen een kortlopende schuld bij Sportstad heeft van ruim 6 ton.