SC Heerenveen en Sportstad Heerenveen lijnrecht tegenover elkaar: 'We zaten er allemaal bij toen we onze afspraken maakten'

SC Heerenveen en verhuurder Sportstad Heerenveen blijven steggelen over de huursom voor het Abe Lenstra-stadion. Beide partijen spelen het spel keihard.

Sportstad Heerenveen met links het Abe Lenstra-stadion.

Sportstad Heerenveen met links het Abe Lenstra-stadion. FOTO ANP

De inzet is een bedrag van 1 miljoen euro dat SC Heerenveen aan de verhuurder moet terugbetalen. De club betaalt jaarlijks een huursom van 2,4 miljoen euro, exclusief onderhoudslasten, aan Sportstad. Een jaar geleden werd met Sportstad overeengekomen om de maandelijkse huursom met een ton te verminderen gedurende de periode september 2020 tot en met juni 2021.

Die afspraak gaf de club meer financiële lucht tijdens het vorige seizoen, waarin wedstrijden door corona in lege stadions werden gespeeld. Beide partijen kwamen toen een uitstel van betaling overeen, maar Heerenveen wil die afspraak nu omzetten in afstel. Vooralsnog krijgt algemeen directeur Cees Roozemond nul op het rekest.

SC Heerenveen en Sportstad zitten maandag, geflankeerd door grootaandeelhouder gemeente Heerenveen, met elkaar om tafel. Doel is om dichter bij een akkoord te komen, maar de slagingskans lijkt op voorhand uiterst klein. De onderhandelingen tussen SC Heerenveen en Sportstad verlopen al maanden ronduit moeizaam.

Heel andere omzet

Zo worden club en verhuurder sinds het voorjaar bijgestaan door advocaten, al zeiden Roozemond en Sportstad-directeur Rinse Bleeker destijds dat dit vooral was om de afspraken te formaliseren. Nu zegt Roozemond: ,,Dat hoort allemaal bij het spel. Ik vertrouw erop dat we er uitkomen, ondanks dat we nu tegenover elkaar staan.”

Zeker is dat de ingebrekestelling die Sportstad onlangs naar de club verstuurde, géén spel is. Heerenveen werd gesommeerd om de achterstallige huur van 1 miljoen euro te betalen. ,,Daar hebben wij netjes op geantwoord. Dat willen wij niet”, zegt Roozemond. ,,En wij vinden ook dat we in ons recht staan, gezien de situatie waarin we zitten.”

,,We zaten er allemaal bij toen we onze afspraken maakten”, vervolgt Roozemond. ,,Maar wij hebben een heel andere omzet dan een paar jaar geleden, waarbij we vorig seizoen bovendien met corona te maken hadden. Bovendien is ons stadion verouderd, waardoor we de voorbije twee jaren noodzakelijke aanpassingen en investeringen hebben gedaan.”

Winstgevend bedrijf

Grote vraag is of het verhaal van Roozemond, als het zo ver komt, standhoudt voor een rechter. Goedbeschouwd is de dalende omzet van SC Heerenveen immers niet de verantwoordelijkheid van Sportstad, maar van de club. Hetzelfde geldt voor het stadiononderhoud: contractueel is vastgelegd dat SC Heerenveen daar zélf voor moet zorgen.

Sportstad beroept zich dan ook op de gemaakte afspraken en is niet voornemens daarvan af te zien. De verhuurder moet zelf haar begroting rondkrijgen en wil geen precedent scheppen voor andere huurders. Want als SC Heerenveen een structurele lastenverlaging krijgt, staan dan binnenkort dan Mountain Network en ziekenhuis Tjongerschans op de stoep?

Bovendien heeft Heerenveen het voorbije boekjaar winst gemaakt - volgens ingewijden ongeveer 2,5 miljoen euro. Waarom zou, zo redeneert Sportstad, een winstgevend bedrijf recht hebben op een huurverlaging?

Transfergeld tegoed

,,Sportstad heeft zelf ook winst gemaakt (7 ton, red.)”, repliceert Roozemond. ,,Wij maakten winst omdat we hebben bezuinigd, NOW-steun van de overheid hebben gekregen en onze omzet (vorig boekjaar 13,8 miljoen euro, red.) redelijk op peil hebben gehouden. Maar een deel van onze winst zit ook verdisconteerd in transfergelden die we nog moeten krijgen.”

Volgens Roozemond heeft Heerenveen bijvoorbeeld nog geld tegoed van CSKA Moskou voor de transfer van Chidera Ejuke. Het bedrag van Michel Vlap naar Anderlecht werd eveneens in termijnen betaald. ,,Als wij die gelden niet krijgen – en dat is geen onmogelijkheid omdat alle clubs last hebben van corona – dan ontstaat er een andere situatie. Dan gaat het om de continuïteit van de club. Het is dus ook in het belang van Sportstad dat zij met ons meedenken, zodat zij niet alleen maar afhankelijk zijn van de huur die ze van SC Heerenveen krijgen. Daarom hebben we onlangs ook met Sportstad en de gemeente gesproken over een aandelentransactie. We zijn bereid om onze aandelen in te brengen voor lagere huurlasten.”

Sportstad-directeur Bleeker laat weten dat hij eerst de vergadering van maandag wil afwachten voordat hij inhoudelijk reageert.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
SC Heerenveen