Ruiters en paardeneigenaren vinden elkaar met ‘Eigenaar zoekt Ruiter': 'Der komt no folle mear gearwurking'

Ruiters en paardeneigenaren weten elkaar soms maar moeilijk te vinden. Dat moet anders, vinden vijf Friese pleitbezorgers van de hippische sport. Ze hebben een vooruitstrevend plan bedacht.

Doede Santema, Nella Bijlsma, Kim Jacobi, Catja Beers en Roel Duinstra (vanaf links).

Doede Santema, Nella Bijlsma, Kim Jacobi, Catja Beers en Roel Duinstra (vanaf links). FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Aan de ene kant zijn er ruiters die zich niet verder kunnen ontwikkelen, omdat ze op een gegeven moment geen geschikt paard of goede pony kunnen vinden. Of simpelweg omdat ze het geld niet hebben om er een te kopen.

Aan de andere kant zijn er eigenaren en fokkers die hun viervoeter graag zouden laten uitbrengen in de sport, maar die niet weten waar ze een geschikte berijder kunnen vinden. Ofwel: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan.

Gevolg: veel fokkers stoppen ermee (de jaarlijkse daling is 6 procent) en veel paardrijders kunnen hun ambities niet waarmaken. Dat is dus een probleem, weet Doede Santema uit Mûnein, voorvechter van de paardensport.

‘Eigenaar zoekt Ruiter’

Hij hoorde erover tijdens een vergadering van de zogeheten Koepel Fokkerij, waarbij ook hippische sportorganisaties aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst ontstond het idee om een programma te starten met de naam ‘Eigenaar zoekt Ruiter’, waaraan diverse regio’s in het land hun eigen invulling moeten geven.

Santema, eerder bedenker van het Friese dressuurproject Mei Grand Prix Nei Grand Prix, werd onmiddellijk getriggerd. Hij wilde eerst weten hoe groot de problematiek in het noordelijk deel van Nederland is. De paardenman formeerde daarom een werkgroep met Kim Jacobi uit Katlijk (zij leidt dressuurpaarden op), Nella Bijlsma uit Gytsjerk (trainster en springamazone), allround-paardenkenner Catja Beers en fokker Sjouke Duinstra uit Eastermar.

Samen maakten ze een enquête. Die verspreidden ze onder fokkers, leden van verschillende stamboeken en sportorganisaties. Tot hun verbazing kregen ze binnen vier dagen liefst 1200 reacties uit Friesland, Drenthe en Groningen. Daarvan waren er 400 van fokkers en 800 van rijders. ,,Wy skrokken ús werklik wêzenleas”, vertelt Santema.

Stap een was gezet, stap twee kon toen niet uitblijven. ,,No moatte wy troch”, wisten Santema en de zijnen. ,,Wy sitte yn in wervelwyn.” De vijf bedachten in heel korte tijd een plan dat gezien de honderden reacties voorziet in een behoefte.

Op www.eigenaarzoektruiternoordnederland.nl kunnen Friese ruiters die een geschikt paard zoeken zich sinds vrijdag melden. Dat geldt voor recreatieve sporters, maar net zo goed voor dressuur- of springruiters die graag hogerop willen.

Ook Friese fokkers die een berijder zoeken voor hun viervoeter kunnen zich aanmelden. De werkgroep-leden gaan proberen op basis van eigen kennis ruiters en paarden (of pony’s) die elkaar anders nooit zouden hebben getroffen, bij elkaar te brengen. Als er een match is, betalen deelnemers 50 euro aan inleggeld.

'Talint dat oars miskien gjin kâns krigen hie, krijt dat no hooplik wol'

Het is de bedoeling dat andere mensen die dagelijks met paarden te maken hebben ook meedoen. Denk aan hoefsmeden, dierenartsen, ‘zadelmakmakers’ en instructeurs. Van al die experts kunnen de nieuwe combinaties gebruik maken. Als het goed is tegen een gereduceerd tarief. Toegankelijkheid is namelijk óók een onderdeel van het plan.

,,In soad minsken dy’t mei hynders wurkje binne yndividualisten”, vertelt Kim Jacobi. ,,Der komt no folle mear gearwurking. Talint dat oars miskien gjin kâns krigen hie, krijt dy no hooplik wol. Dêrby is goeie begelieding hiel belangryk.”

Santema en de andere vier richten zich met hun ‘club’ puur op Friesland. De twee andere noordelijke provincies hebben hun eigen werkgroepen, maar in Drenthe en Groningen kijken ze eerst de kat uit de boom, benieuwd als ze zijn naar de ontwikkelingen bij de buren.

,,Wat wy no dogge is in proef”, zegt Santema. Vanaf eind september zijn er maximaal tien combinaties actief. Dat houdt het overzichtelijk en maakt goed toezicht houden mogelijk. ,,It kin wêze datst net fuort in ideale match hast”, legt Sjouke Duinstra uit. ,,Dan moatst in kear switche. It is ús taak om te fasilitearjen en de finger oan de pols te hâlden.”

Santema: ,,De earste twa wiken sille we der boppe-op sitte. Soms sille wy fysyk oanwêzich wêze by trainingen, soms belje wy mei ynstrukteur en eigener. Boppedat is in soad mooglik mei filmpkes en appkes.”

'Wij zijn in elk geval verschrikkelijk enthousiast'

Instructeurs, ruiters en eigenaren die straks als gevolg van het project gaan samenwerken, tekenen een ‘matchingsovereenkomst’. Dat maakt het allemaal minder vrijblijvend.

,,It moat net sa wêze datst fan de fiif kear mar twa kear komst as ruter”, zegt Nella Bijlsma. ,,Dan wurket it net. Mar in eigener kin ek net samar syn hynder ferkeapje as der mei de ruter ôfspraken makke binne om bygelyks oant in bepaald nivo mei elkoar troch te gean.”

De kans van slagen is best groot, schatten de vijf in. ,,Wij zijn in elk geval verschrikkelijk enthousiast en gepassioneerd”, zegt Catja Beers. ,,We gaan als de brandweer.” Santema knikt. ,,Ik fyn it fantastysk.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Paardensport
Instagram