Kaatstalent Pieter Jan Leijenaar hoopt dat veranderingen in de kaatssport het ouderwetse tussenspel terugbrengen  

Kaatstalent Pieter Jan Leijenaar zweert bij de ‘oldskool’-kaatslesmethode in Arum. Hij hoopt door die trainingen dit seizoen mee te kunnen doen aan de top. ,,It giet net mear om in top-3, mar seis partoeren kinne no winne.’’

Pieter Jan Leijenaar is niet alleen gericht op bovenslagen, maar kaatst vooral met de kop.

Pieter Jan Leijenaar is niet alleen gericht op bovenslagen, maar kaatst vooral met de kop. Foto: Dijks Media

Kaatser Pieter Jan Leijenaar (21) en zijn vaste perkmaat Gabe Jan van Popta ruilden vlak na de PC van vorig jaar opslager Haye Jan Nicolay in voor Menno van Zwieten. De reden? ,,Tichterby dy top-3 komme. En as ik om my hinne sjoch, binne der noch wol twa partoeren dy’t aardich meidwaan sille.’’

Bravoure