Outsiders sneuvelen al in eerste omloop bij Frouljus PC

FOTO LC

De eerste omloop van de Frouljus PC in Weidum sloot af met de verrassende uitschakeling van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Het trio werd vooraf onder de outsiders voor de winst geschaard, maar ging roemloos ten onder tegen Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries.

Dat partuur, dat met De Vries en Kroondijk de helft van de PC-debutanten levert, won met 5-2 6-6. Op die stand sloeg Kroondijk de bal boven. Trio Bruinsma won dit seizoen een hoofdklassepartij, maar strandde in Weidum dus al vroeg.

De uitschakeling van de andere outsider was minder verrassend. Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol, winnaars van twee hoofdklassepartijen, troffen in de eerste omloop in het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest een van de twee topfavorieten.

Het leek een eenzijdige partij te worden, maar bij een 4-1 achterstand rechtte trio Dijkstra de rug en kwam terug tot 5-5. Het laatste eerst ging naar trio Tuinenga. Op 6-0 besliste Van der Leest de partij met een bovenslag. In de tweede omloop stuit trio Tuinenga op het partuur van Wybrig Bakker.

Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra, de andere favorieten, kenden een gemakkelijke eerste partij. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma werden met 5-0 en 6-2 verslagen. Zij treffen nu Inge Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg.

De laatste partij in de tweede omloop gaat tussen Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer en Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma.

Nieuws

menu