Outsiders laten zich zien in aanloop naar de Frouljus-PC

De twee sterkste parturen van het vrouwenkaatsen hadden gisteren hun dag niet. De outsiders grepen hun kans met beide handen aan.

Marte Altenburg (links) viert met Tineke Dijkstra en Louise Krol de zege in Franaker.

Marte Altenburg (links) viert met Tineke Dijkstra en Louise Krol de zege in Franaker. FOTO HENK JAN DIJKS

Er was geen spoortje van twijfel bij Marte Altenburg. Met haar maten Tineke Dijkstra en Louise Krol had ze net op overtuigende wijze de hoofdklassepartij in Franeker gewonnen. ,,Mar dy readen binne oer twa wiken swier favoryt by de PC’’, zei ze. ,,Op papier binne sy de sterksten en ek it partoer fan Ilse is favoryt.’’

Met de roden doelde Altenburg op Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en het partuur van Ilse is dat van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest (eerder Sjanet Wijnja). Die wonnen respectievelijk vier en twee hoofdklassepartijen. De kaatsfans gingen er dan ook al vroeg voor zitten. De twee favoriete parturen troffen elkaar al in de eerste omloop. Wie de onderlinge partij zou winnen, was meteen topfavoriet voor de kransen.

Het liep anders. Het partuur van Tuinenga won met 5-3 en 6-6, maar sneuvelde in de halve finale verrassender tegen Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma.

'We stelle ús altyd kandidaat foar de oerwinning'

Geen van de favorieten belandde dus in de finale. Het gaf de outsiders de kans om een kleine twee weken voor de Frouljus PC een flinke dosis vertrouwen te tanken. Vooral het trio Dijkstra liet zien dat er rekening met ze gehouden dient te worden. Slechts twee eersten kregen de drie tegen, waarvan eentje in de finale.

,,We stelle ús altyd kandidaat foar de oerwinning’’, zei Altenburg met bravoure. De voorinse was al gestopt, maar keerde dit seizoen voor zes wedstrijden terug nadat Sandra Hofstra een zware knieblessure opliep. Meteen in de eerste wedstrijd stond ze al met de krans om de nek. ,,Doe ha we ek wûn fan beide toppartoeren.’’ Dat hoefde gisteren niet. Die werden er deze keer afgeslagen door anderen.

,,Wy keatsten hjoed de hiele dei mei it kopke en wienen hiel deeglik’’, constateerde de 24-jarige Altenburg. Vorig jaar stopte ze omdat haar studie in Wageningen niet langer te combineren was met topsport. ,,Altyd op en del bruts my op.’’ Ze heeft inmiddels werk in Nijmegen. ,,Nei de PC stopje ik echt.’’

PC-winst

Afsluiten met de PC-winst. Stiekem droomt Altenburg ervan. De PC won ze nog nooit. Haar maat Louise Krol deed dat in 2017 al wel. Die zege smaakt immer naar meer. ,,As wy in goeie dei ha, dan kin it’’, zei ze.

Het voelt voor de kaatssters raar dat eind september de belangrijkste wedstrijd nog komt. ,,Ik hie yn it be-gjin ek wol myn twivels’’, zei Krol. ,,Yn septimber binne de measten fan ús al wer oan it follybaljen of hânbaljen en sa.’’ Zelf volleybalt ze bij SVT in Ternaard. ,,Ik ha sein dat ik 1 oktober wer kom. It keatsen giet foar.’’

Na de imponerende zege in Franeker zal geen enkel ander partuur dat van Dijkstra, Krol en Altenburg nog onderschatten. ,,Se sille wol wat feller wurde tsjin ús’’, dacht de laatste. Krol: ,,Mar Ilse en Nienke binne dejingen dy’t de PC heare te winnen. Wy meie. Wy binne mei noch in pear oaren de underdog.’’

'Wy ha neat te ferliezen'

Ook Bruinsma, Monfils en Siegersma staan in het rijtje met outsiders, ook al verloren ze de eenzijdige finale met 5-1 en 6-2. Ook zij wonnen dit seizoen al een keer een hoofdklassepartij en in de tweede omloop tikten ze Tuinenga c.s., die nog wel derde werden, er af.

,,Se moatte wol rekken mei ús hâlde’’, concludeerde Bruinsma. ,,Wy ha neat te ferliezen. It kin in ferrassende dei wurde.’’ Bruinsma kijkt er naar uit, maar is blij met de twaalf dagen die nog resten. Ze wil die gebruiken om topfit te worden. Vorig seizoen miste ze de PC en een groot deel van het seizoen, nadat ze alles in haar knie afscheurde. ,,Mar ik ha de hiele winter troch traind en yn maaie wie ik der wol klear foar.’’

Ze moest nog even wachten voordat het corona-seizoen losging. ,,En doe ha ik wat pech hân.’’ Bruinsma ging door de enkel en kampt met een doorgeslagen hand. ,,Moarn efkes behannelje en dan hoopje ik wer as fanâlds te wêzen. Noch twa wiken en dan knalle.’’ Zondag is er hoogstwaarschijnlijk nog een PC-generale voor de kaatssters.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport