Jong en oud kaatst zich enthousiast een slag in de rondte in Balk waar het net even anders is voor de grote familie

Jong en oud kaatste zich enthousiast een slag in de rondte, zaterdag in Balk. ,,Ik voelde me net een popster!”

Het was een kaatsfeestdag in Balk, zaterdag. Hans Wassenaar ziet de bal komen.

Het was een kaatsfeestdag in Balk, zaterdag. Hans Wassenaar ziet de bal komen. Foto Dijks Media

Tjisse Steenstra had het veld van kaatsvereniging Cannegieter in Balk nog niet eens bereikt, of de eerste kinderen vroegen hem al om een handtekening te zetten in een speciaal voor de gelegenheid gemaakt boekje. Schitterend, vond de opslager uit Bitgummole. ,,Dat entûsjasme fan de bern is geweldich. Dit makkest op oare plakken op dizze wize net mei. Krijst der echt enerzjy fan.”

Nieuws

menu