Manon Scheepstra kaatst 'gewoon' voor Huizum, Iseger vecht schorsing aan

Manon Scheepstra met Daniel Iseger na de verloren finale op het NK in 2018. FOTO HENK JAN DIJKS

Manon Scheepstra komt donderdag ‘gewoon’ voor OG Huizum in actie bij de afdelingspartij voor hoofdklasse-kaatssters in Dronryp. Ze heeft de bond na herhaaldelijke verzoeken laten weten dat ze in Leeuwarden woont, in een wijk die volgens de reglementen onder de afdeling Huizum valt.

Er was, zoals KNKB-directeur Marco Hoekstra het zegt, ,,betizing yn de keatswrâld” over het woonadres van Scheepstra. Haar vriend en zesvoudig PC-winnaar Daniël Iseger werd vorige week voor drie wedstrijden geschorst omdat hij eind april voor Huizum kaatste, terwijl hij in Zuiderburen woont. Die Leeuwarder wijk valt volgens de reglementen onder de afdeling Goutum.

Fjouwer Wimpels

Scheepstra kaatsste op 4 mei in Franeker ook voor Huizum. De vraag was of dat dan wel mocht. Ze wil 22 juni met haar afdeling de bondspartij winnen en daarmee de prestigieuze Fjouwer Wimpels in de wacht slepen. Op de Jong Fammepartij, de Ald-Meiers en de Frouljus-PC zegevierde ze eerder al.

Scheepstra heeft nu een ander adres opgegeven dan Iseger. ,,Ik freegje har no noch om in úttreksel fan de gemeentlike basisadministraasje”, stelt Hoekstra.  ,,As se dat oanlevert, is it wat my oanbelanget  case closed . It is in delikate kwestje mei allinnich mar ferliezers. Ik wol dit sa soarchfâldich mooglik ôfhannelje.”

Overigens heeft Iseger besloten om tegen zijn straf in beroep te gaan. 

Nieuws

menu