LDODK is onverminderd gedreven

Het ambitieniveau van LDODK is niet aangetast door corona. Trainer Henk Jan Mulder en voorzitter Gouke de Vries van de korfbalvereniging uit Gorredijk en Terwispel vertellen over het heden, het recente verleden en de hooggespannen verwachtingen.

Voorzitter Gouke de Vries (links) en trainer Henk Jan Mulder tijdens een training van LDODK.

Voorzitter Gouke de Vries (links) en trainer Henk Jan Mulder tijdens een training van LDODK. Foto: Henk jan Dijks

Het hooggelegen terras in de grote tuin van Gouke de Vries en zijn gezin in Oudehorne is alleen met een trappetje te bereiken. Een majestueuze plek. Het panorama, zo tussen Oude Singel en Tweede Compagnonsweg, is geweldig.

,,It wennet hjir fantastysk”, vertelt de 39-jarige voorzitter van LDODK. De spelers en staf van de topclub kwamen hier vorig jaar juni nog in een jolige sfeer bij elkaar. Het is een mooie herinnering, zegt De Vries.

Dit jaar zat een vrolijke seizoensafsluiting er als gevolg van het coronavirus niet in. Door de pandemie ging er voor League-club LDODK abrupt een streep door het seizoen en de play-offs. Dat was een enorme domper, ook omdat De Vries en trainer Henk Jan Mulder het gevoel hadden dat het binnenhalen van de landstitel voor het eerst écht haalbaar was.

Sportieve teleurstelling

De ploeg uit Gorredijk en Terwispel zat in een goede fase, het geloof in eigen kunnen was groot. ,,De sportieve teleurstelling was daarom ook zo enorm”, zegt Mulder, die vanaf zijn zitplaats het zicht heeft op de appel-, peren- en pruimenbomen verderop. ,,Ik heb een week flink gebaald. Daarna kwam het besef dat de gezondheid van de wereldbevolking toch echt heel wat belangrijker is.”

In de periode dat sportploegen niets mochten, maakte Mulder quizzen en rebussen, zodat zijn spelers elkaar online in ieder geval nog zouden treffen. Surrogaat natuurlijk, maar beter dan niks. Mulder, de laatste jaren meer manager dan een ‘authentieke’ oefenmeester, gebruikte de tijd ook om boeken te lezen waarvan hij iets kon opsteken. ,,Een coach die niet leert, is een slechte coach”, stelt hij.

Na een tijdje mochten de spelers het trainingsveld weer op, maar ze moesten wel anderhalve meter afstand houden. In twee- of drietallen deden ze daarnaast fysieke oefeningen in de tuin bij assistent-trainer Marjo de Haan. Het was allemaal bedoeld om de conditie op peil te houden, om met het lijf bezig te zijn. Aan het echte werk kwam LDODK lange tijd niet toe.

N u is het anders. Vorige week maandag trainde de groep voor het eerst weer volle bak. ,,Daar hadden we allemaal naar uitgekeken”, vertelt Mulder. ,,Ik had het enorm gemist. En de spelers en de andere stafleden (De Haan, Jan Jouke Flokstra en John Jonker) ook. Het is geweldig dat we weer kunnen korfballen.” De vraag is hoe goed LDODK is nu onder anderen sterkhouders Marjolijn Kroon en Friso Boode er niet meer bij zijn. ,,We zullen de individuele klasse van Marjolijn en het leiderschap van Friso missen”, zegt Mulder. ,,Maar we krijgen er jeugdig elan voor terug.” Zo kwam Annick Koning over van SCO en de uit De Knipe afkomstige Gerben Boonstra van Nic. Groningen. Uit de eigen jeugd is bovendien het nodige talent doorgestroomd naar de eerste selectie.

Ruimte om te groeien

,,De jonge spelers manifesteren zich al heel aardig”, zegt Mulder. ,,Voor hen is er ruimte om te groeien. En vergeet niet dat een groot deel van het geraamte van de ploeg gewoon is gebleven. Het zal dit seizoen soms met vallen en opstaan gaan, want dat krijg je als een ploeg wat jonger is. Maar aan onze doelstellingen doet dat niks af.”

Op het veld wil LDODK simpelweg zo hoog mogelijk eindigen. Volgende week begint het eerste competitiedeel met een uitwedstrijd tegen Fortuna Delft. De duels in de ereklasse geven Mulder en de overige stafleden de kans om te experimenteren. Wat is het beste vak? Wie rendeert het beste op welke positie?

Op 24 oktober start het nieuwe seizoen in de Korfbal League, waar het alle topteams in Nederland uiteindelijk om te doen is. De hoogste zaalcompetitie telt twaalf in plaats van de gebruikelijke tien ploegen. ,,Het halen van de play-offs is de eerste doelstelling”, stelt Mulder. ,,Daar verandert ondanks de wijzigingen in de selectie niets aan. Een pas op de plaats maken is denk ik niet nodig.”

Dat laatste geldt ook voor LDODK als geheel. Vooralsnog valt de coronaschade voor de club namelijk alleszins mee. Oké, door het niet spelen van een laatste thuiswedstrijd en de play-offs miste het korfbalbolwerk de nodige inkomsten, maar er waren tegelijkertijd ook wat minder onkosten. Het verlies bleef uiteindelijk beperkt tot enkele duizenden euro’s. LDODK werkt met een jaarbegroting van ruim 200.000 euro.

Businessclub

Het opmerkelijke is: de businessclub telt nog altijd ruim honderd leden. Slechts één bedrijf leverde het sponsorcontract als gevolg van de crisis noodgedwongen in. De rest van de sponsoren is gebleven.

Gelukkig maar, zegt De Vries. Juist de ondernemers, die er met werk of stageplekken voor zorgen dat goede spelers uit andere delen van het land naar Gorredijk willen komen, zijn van cruciaal belang voor LDODK. Er zijn zelfs een paar nieuwe geldschieters bijgekomen. Toen De Vries deze zomer op tv boeren zag protesteren tegen een nieuwe en inmiddels geschrapte veevoermaatregel, bedacht hij een plan.

Hij besloot samen met clubman en ex-boer Gerben Bouma een aantal agrariërs te bellen en hun te vragen of ze de club wilden steunen. Goed voor LDODK, goed voor de uitstraling van de boeren. Gevolg: de namen van een verzameling maatschappen en loonbedrijven sieren straks de auto van club-boegbeeld Femke Faber.

Kreatyf wêze

Daarnaast staan de agrarische ondernemers straks met hun namen op de trainingspakken van de lagere seniorenteams. ,,Moatst kreatyf wêze yn dizze tiid”, weet De Vries, tevens oprichter en directeur van Kenonz, een detacheringsbedrijf voor overheidspersoneel. ,,Moatst earne it jild weihelje. Us ambysjes bliuwe gewoan. Op in dei, en wat my oanbelanget binnen no en twa jier, wolle wy de bêste kuorbalclub fan Nederlân wêze.”

In normale tijden trekt LDODK gemiddeld 1000 toeschouwers per thuiswedstrijd in sportcentrum Kortezwaag. ,,It is altyd sa gesellich”, zegt De Vries, die zelf ooit een modale korfballer was bij Altijd Kwiek in De Veenhoop. ,,Wy ha yn it sealseizoen om de twa wiken eins in soarte fan doarpsfeest yn eigen hal. Dat wy dat dit seizoen misse moatte omdat der net folle publyk komme mei, is gewoan freeslik. Even neisitte as team is der foarearst ek net by. Dat is, benammen ek foar de nije spilers dy’t harren plak fine moatte, hiel jammer. Mar ik wit seker dat it wol wer komt.”

LDODK speelt vandaag tegen KZ. Het is, na eerdere potjes tegen Dalto en Mid-Fryslân, de derde en laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de veldcompetitie.

,,Ik ben een beetje bang dat er door corona gaten gaan vallen in het komende seizoen”, zegt coach Mulder. ,,Het zou me eelijk gezegd verbazen als we een compleet League-seizoen krijgen. Maar we gaan bijna weer beginnen en daar wil ik van genieten. Ik heb er zin in.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
LDODK