Keatsoff voor de PC gaat niet door: belasting voor de kaatsers die om laatste ticket strijden te zwaar

De PC van 2018. FOTO NIELS DE VRIES

Er komt dit jaar geen Keatsoff voor de PC in Franeker. Die is verschoven naar een weekend voor de PC, dat vindt het bestuur van de kaatspartij te dichtbij de PC.

Het rankingprogramma loopt uit, waardoor de kwalificatiepartij tussen vier parturen die na de rankingpartijen als nummers 16 tot 19 kaatsen en strijden om het zestiende deelnemersticket van de PC.

PC-voorzitter Ids Hellinga vindt het jammer dat de KNKB er niet in geslaagd is de acht rankingpartijen eerder af te handelen. Normaliter tellen de partijen in het laatste weekend voor de PC niet mee en kan de Keatsoff een week eerder worden afgehandeld. Vanwege de lockdown, begon het seizoen pas op zaterdag 26 juni.

Het PC-bestuur vindt de belasting voor de kaatsers die om het ticket moeten strijden te zwaar. „De partijen fan de sneon en snein derfoar binne no noch nedich foar de ranking. It is de moandeis de fraach at keatsers dan wol foar harren wurk frij krije kinne. Boppedat wurdt de belesting mei trije partijen achterelkoar wol grut. De tiisdeis binne se dan frij, mar de woansdeis 4 augustus is de PC al. Dat wy hawwe it mar ôfblaasd’’, aldus Hellinga.

Nu de Keatsoff niet doorgaat, plaatsen de eerste zestien parturen van de ranking tot 2 augustus zich voor de PC.

Nieuws

Meest gelezen